Co je dech Co je dech

Co je dech

Co nám může dech prozradit ?


Zpracováno dle kursů Ananda jogy a dle knihy Rádžajóga Swámí Krijananda


 Dech spojuje naši duši s tělem – prvním nádechem začíná náš život t.j. další inkarnace naší duše v těle – dech oživuje mysl, mozek a všechny smysly – posledním výdechem, inkarnace naší duše v těle končí. Ve své nejhlubší podstatě je dech čin Boha, který se individuálně projevil skrze naše tělo. Dechový proces  představuje vesmír v nás, skrz dech jsme napojeni  na vesmírné vibrace. 

 Chceme-li správně dýchat ,musíme mít dech pod kontrolou, musíme si ho uvědomit, ale současně i pochopit, že náš dech je zdánlivý, a že dech dostáváme jako dar Vesmíru. Božství v dechu názorně vysvětluje indické podobenství 
nádech aspekt Brahmy – bůh stvořitel, radost, energie
zádrž  aspekt Višnuovy– bůh pro rovnováhu a udržování, chování
 výdech aspekt Šivy – bůh pro zánik, uvolňování, osvobození, pokora.


Vesmírný koloběh se prostřednictvím dechu odráží v každé buňce našeho těla. Dýchání všemi buňkami těla je vlastně jemnější způsob předávání energetických informací.  Dech zajišťuje fungování  těla vdechováním kyslíku a vylučování zplodin ve formě oxidu uhličitého ve výdechu. Dýchání je jednak drahocenným zdrojem energie, ale současně působí jako mohutný impuls k přirozenému proudění energie v nás. Dech je též spojení mezi  vnějším  a vnitřním světem. Ve vnější části  probíhá tato výměna mezi krví a vzduchem – v plicních sklípcích a ve vnitřní části mezi krví a všemi buňkami těla.


Dech zásobuje kyslíkem všechny buňky těla,  ale zároveň je dech i nástrojem mysli  - spojuje fyzické tělo s astrálním a částečně i s kauzálním.
Indové užívají pro dech , život, energie  jeden výraz – prána.
Čím  hlubší a vědomější je náš nádech, tím získáváme více energie. Nádech pomáhá nabírat sílu. Když budeme vědomě a záměrně  vdechovat se vzduchem i energii, zjistíme, že dýchání je jedním z hlavních prostředků ,  kterými se šíří energie v těle.


Při nemoci tělo automaticky reguluje svůj dech – ospalostí a zívání si žádá více odpočinku, naopak při horečce  a potřebě zvýšené energie se dech zrychluje, aby zajistil větší přísun kyslíku.  Pomocí dechu si můžeme regulovat i potřebu zvýšené aktivity, kdy svůj nádech zesílíme zádrží po nádechu a při potřebě zklidnění, zesílíme svůj výdech zádrží po výdechu. 


Dechová vlna představuje i dualitu života – den-noc, jin- jang, bílý-černý, nádech – výdech.  Staří indičtí mudrcové  odhalili, že tajemství stále nekončící radosti – anándy – je skryto za dechem,  ve zklidnění „dechových bouří“, za vlnami oceánu , kde sídlí všudypřítomný duch. Absolutní duch je ve stavu bez dechu, ale v dualitě dýchá skrze nás. Touhou jogínů je dosáhnout stavu bez dechu, vědomě zpomalit a zastavit dech znamená i zastavit vliv máji – světa iluzí, protože dech udržuje zákony světa protikladů  funkčně teplo – chlad, tma – světlo, radost- smutek.  Čím více je dech neklidný, tím více jsme pod vlivem duálního světa. Nerovnoměrný dech je signálem, že ho nemáme pod kontrolou a karmické vlivy na nás „právě“ zaúčtočily. I přesto, že dýchání je automatický proces, můžeme dech vědomě ovlivňovat, zasahovat do něj

.
Uvědomování dechu je neocenitelným prostředkem k uvědomování si sebe, svého Já. Při řádném dýchání můžeme pomocí dechu měnit svoje duševní postoje. Vědomé použití dechu  je  jeden z nejdůležitějších prostředků psychoterapie. 
Proto se také snažíme při meditaci harmonizací dechu zmenšovat dechové vlny , pomalu přecházet k vnitřní jednotě a svoji mysl zaměřujeme na jeho pozorování . Výdech v meditaci je spojován k odevzdávání pozitivní myšlenky a k pokoře. Dostáváme se přes hranice fyzična k lepšímu duchovnímu přístupu sama  k sobě.

 Na  zmenšování  potřeby dechu však působí  i činnosti, které nás vnitřně naplňují např. kreativní meditace, hudba, básně, které rovněž uvolňují tělo a snižují spotřebu,  Dech lze ovlivňovat i stravou, pokud jíme lehčí a energeticky bohaté potraviny, nemusí organizmus vynakládat úsilí při zpracování potravy a i náš dech je kvalitnější, jíme-li zahleňující potraviny jako mléko, bílá mouka a bílý cukr mohou nastat potíže s dechem.

.
Lidé, kteří volně dýchají do žeber jsou obvykle srdnatí se širokým záběrem pohledů na život. Rozvoj hrudní části hrudníku využívají více ženy, je spojován se schopností citu a emočním vyjadřováním. Lidé s plochým hrudníkem v oblasti poprsí mají sklony k přílišné racionalitě a potlačování  citů, více  se objevuje u mužů.


Při hromadění a nevědomém zadržování dechu vznikají  dechové nemoci – astma, bronchitida. Rovnováhu mezi přijímáním a dáváním  je  třeba ale řešit  i na duchovní úrovni. – umět se pustit, nehromadit.


Lidé, kteří mají zvyk dýchat ústy, bývají často mdlejší povahy, správné je dýchat pouze nosem


Pro vyrovnání duševní rovnováhy je rovněž důležité pozorování  dechu v nosních dírkách, někdy na jedné straně více než na druhé, vnější nebo vnitřní straně, tento druh dech se nazývá  střídavý dech  a používá se hlavně před meditací. 

   .
Člověk, který dýchá dolní částí nosních otvorů má sklon k určité duševní pomalosti, dýchá otevřenými ústy, i když mu při dýchání nebrání žádná překážka.


 Dýchání nosem je protikladem k dýchání ústy a je prospěšné k stimulaci bystré mozkové činnosti. Rozčílení lidé mohou rozšířit své nosní otvory jako divoká zvířata.
 Lidé zdrženliví,  plaší, mohou mít problémy  s dýchání ve střední části nosu – návykový způsob  zúžených průduch.
Lidé se silnou vůli dýchají horní částí nosu.


 Při řádném dýchání můžeme pomocí dechu měnit svoje duševní postoje. Přes správný dech se mohou jógoví mistři dostat do stavu, kdy se dech vrací vesmíru , je tedy důležitým prostředkem k přestoupení své totožnosti  v bezdechou extázi  samádhi, která využívá okamžik zastavení dechu mezi dechovými vlnami


 Dech  nám prodlužuje život, t.j. zpomaluje stárnutí těla. Čím dýcháme pomaleji, tím více zpomalujeme funkce v našem těle, přičemž vnitřní orgány mají více času na odpočinek a regeneraci.
Pravidelná péče o správný dech z fyzického i duchovního hlediska dokáže doslova zázraky. v Rádžajoze vice na stranách 15,  32, 33, 45, 68, 86, 87, 101, 102. 121,142, 164, 186 - 205, 223, 250, 27O.

 


DECH VE ZKRATCE JE 
1… MOST MEZI DUŠÍ A NEBEM
2…,PRVNÍ A POSLEDNÍ ZNAMENÍ NAŠEHO ŽIVOTA
3... .ENERGIE PRO TĚLO I MYSL
4….LEHKOST NAŠEHO POHYBU
5....POHYB, KTERÝ NIKDY NEUSTÁVÁ
6....LÉKAŘ  NAŠICH EMOCÍ
7....PŘÍTELEM  MYSLI
8....KRÁSA ŽIVOTA
9....KOUZLO KAŽDÉHO DNE
10.,.BOŽÍ DAR ČLOVĚKU  -    B.H
 Labuti pirka