Co je meditace a jak meditovat Co je meditace

Co je meditace a jak meditovat

dle Rádžajógy Svámí Krijánandy

Meditace pro duchovní nauky znamená totéž, co laboratoř pro fyziku či chemii. Není to, co si většina lidí představuje "přemítání o něčem". Smyslem je, aby se mysl stala vnímavou ke skutečnosti. Znamená to utišení myšlenkových pochodů - neklidných vln, které čeří hladinu mysli a brání, aby se v ní pravda mohla jasně odrážet jako zrcadlení měsíce. Je to naslouchání Bohu, univerzální Skutečnosti, v němž ustává to věčné "řečnění" a "vypočítávání" mysli. Tak vznikly všechny významné objevy - nejsou lidským výtvorem, jsou výsledkem vnímavosti k inspirujícímu záření z vyšších zdrojů. Díky duševní výkonnosti, kterou poskytuje pravidelná meditace, získáváme čas na všechno ostatní, co se nám zdá nemožné natěsnat do denního rozvrhu a problémy se začínají řešit snáze.

PRO DOBROU MEDITACI JE DOBRÉ SI UVĚDOMIT KLÍČOVÉ BODY

1
Najít si stranou klidné místo jen pro meditaci, aby se vytvořilo místo, které bude mít svou sílu.

Rozvíjet pravidelný zvyk meditování 15- 20 minut denně ve stejný čas.
Dvakrát denně je lepší.

2
Před usazením se k meditaci věnovat několik minut fyzickému uvolnění.
Použij hluboký jógový dech nebo ásany, nebo sérii energetizačních cviků.

Posaď se do sedu s uvolněnou rovnou páteří. Můžeš sedět jak na židli, tak na zemi. Při sedu na židli se neopírej o zadní stranu židle.

3
Uvolni mysl.
K tomu použij dechové techniky, uklidňující mysl a emoce.
Zaměř pohled pod víčky do středu mezi obočím.

4
Zvnitřnění a koncentrace.
Když zasedneš k meditaci, tak s rozhodnutím, že necháš „plavat“ všechny myšlenky na minulost či budoucnost a budeš se věnovat přítomné chvíli.
Koncentrace má být uvolněná, ne napjatá. Použij techniku HONG SO,
 dech jen pozoruj. Toulavou mysl jednoduše vracej zpět k pozorování dechu.
Když končíš techniku, udrž mysl soustředěnou ve středu mezi obočím.
Technika pozorování dechu má trvat čtvrtinu času, který věnuješ meditaci.

5
Expanze
Po ztišení mysli je jedna z nejlepších cest jak rozšířit své vědomí
meditovat na některý z osmi aspektů Božího projevu: světlo, zvuk, sílu, moudrost, klid, mír, lásku nebo radost. Každá z těchto kvalit duše je výrazem nekonečna a naše vědomí se přirozeně rozšiřuje, když se na kterou z těchto kvalit soustředíme. Pro začátek vyber kvalitu, se kterou si již udělal zkušenost.

6
Ukončení meditace.
Meditaci vždy ukonči modlitbou, prosbou.
Velmi dobré je ukončit prosbou za přátele nebo milé osoby. Na úplný konec meditace vysíláme lásku, mír, harmonii všem lidem ve světě a prosbu, aby se Bůh dotkl svým světlem každého srdce.

POUŽITÍ ÚČINKŮ MEDITACE

Meditační praxe je čas strávený stranou denního života. Ale její účinky můžeme přinést do příbuzenských vztahů, do pracovních vztahů a pro své zdraví.
Zdravotní problémy, zvláště chronické, začínají ve vědomí.
Všechny čtyři úrovně je třeba respektovat: fyzickou, energetickou, emotivní
a duchovní. Silná mysl zvýší proud životní síly a ta zase zvýší úroveň našeho zdraví.
Meditace je nejvyšší léčitel.
                                                           L.M.

Podrobně se o meditaci a meditačních technikách, dle učení Paramhansy Jóganandy
dočtete v knize Svámí Krijanandy Rádžajóga na stranách 18,19, 37. 38, 51 - 53, 72 - 74, 91 - 94, 125- 130, 145 - 151, 167 - 175, 191 - 195, 254 - 262 a 274 - 280.

 
Od září 2013 se budou konat pravidelně 1 x týdně meditace v Praze, místo konání a  termíny budou dodány dodatečně, případné dálší informace poskytne cvičitelka Anánda jógy Libuše Majznerová.


 Labuti pirka