Je možné zastavit obavy Je možné zastavit obavy

Je možné zastavit obavy

NAJASVÁMÍ DEVÍ

Před pár týdny jsme měli návštěvu našich dvou malých vnoučat, která nás velmi potěšila. Kvůli našemu cestovnímu plánu jsme je již mnoho měsíců neviděli.
Když se potěšili jejich oblíbenou zábavou, návštěvou na kozí farmě v Ananda Village, vraceli jsme se autem klidnými, lesnatými kopci domů.


Ze zadního sedadla se ozval klidný hlas našeho pětiletého vnuka:“Doufám, že neporazí všechny stromy“. „Ó ne“, ujistili jsme ho, „porazíme jenom uschlé stromy a porost, abychom udrželi les zdravý a zabránili požárům.“


„Nemyslím vás“, řekl znepokojeně, nezvykle na svůj věk, „ale lidi, kteří chtějí pokácet všechny stromy“. Otočila jsem se a zachytila starostlivý pohled na jeho dětské tvářičce a podivila jsem se, co vyvolalo tuto odpověď. Zneklidnění, které jsem krátce zahlédla u svého vnuka, se zrcadlí v široké míře napříč naší dnešní společnosti.

Více dnešních Američanů než kdykoliv předtím trpí stresem, úzkostí a depresí, ať je příčina jakákoliv. Náš známý chiropraktik řekl, že za třicet let své praxe nikdy
u svých pacientů neviděl tolik fyzického napětí a z toho odvozených nemocí.
Co s tím můžeme dělat? Je tu něco, co by zvrátilo tento škodlivý, dolů stahující vliv mentální úzkosti a obav a sužuje tak mnoho lidí?

 Paramhansa Jógananda nám dává pár dobrých a praktických rad Jak mít odvahu, klid a důvěru.

  Řekl:“Nejdříve ze sebe setřes třikrát denně všechny obavy. V sedm hodin ráno si řekni 'Všechny noční starosti vyženu a od 7 do 8 hodin se odmítám znepokojovat. Budu držet od nich půst.' V poledne od 12 do 1 si řekni: 'Jsem veselý,   nebudu se znepokojovat.' Večer mezi 18 až 21 hodinou udělej pevné mentální rozhodnutí: 'Během těchto tří hodin si nebudu dělat starosti. Bez ohledu na to, jak svůdné je hovět si v obavách, odolám pokušení. Nesmím sabotovat klid svého srdce šokujícími starostmi, držím půst od starostí.'“

Závěrem Jóganandadží řekl, že když jsi úspěšně držel tento půst od starostí několik hodin během dne, zkus to dělat jeden nebo dva týdny. Také nás povzbuzoval těmito dalšími třemi  cvičeními:


1) Pobývej pravidelně ve společnosti lidí, kteří mají radostnou mysl tak dlouho, až se tvá mysl naplní radostí.
2) Neúnavně dělej správné činy, aniž by jsi se zabýval jejich výsledky.
3) Popíjej hojně čerstvou vodu míru, nasycenou tvým pevným rozhodnutím být radostný za všech okolností.

I když se tato doporučení možná zdají bezstarostná, je lehké uvést je do praxe?
Ovšemže ne: vyžaduje to naše plné zaměření a sílu vůle, abychom měli úspěch v překonání obav.


Ale nezapomeňte, máme skrytého spojence v našem Božím příteli. Následováním učení velkých duchovních učitelů uvidíme, že je toho hodně, co můžeme dělat pro přeměnu svého vědomí a rovněž pomoci druhým. Začneme společně?
V radosti, Najasvámí Devi.

- článek z blogu Devi a Jyotish 8.12.2018 přeložila L.M též na http://www.ananda-cr.cz/je_mozne_zastavit_obavy-11-59-1.htmlLabuti pirka