Modrý Budha Modrý Budha

Modrý Budha

Modrý Budha - Budha medicíny - léčitel


Má moudrost , soucit a prostředky, jak léčit příčiny duševních a fyzických potíží.

Sedící v pozici lotosu ,má v klíně vázu s nektarem dlouhověkosti , levá ruka v mudře

 meditace a pravá , natažená v gestu dávání drží rostlinu myrobalán

- symbol ochrany před nemocemi.


 Podle budhistického učení ve vesmíru existuje nepřetržitý stav proudění energií,

všechny jevy jsou pomíjivé a jediný jejich stálý znak je pomíjivost.

Příčinou veškerých problémů je nevědomost , která zatemňuje mysl a brání tak

pochopení skutečné povahy všech jevů.

Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce :

chtění , nevědomost a hněv.                         M.M.Labuti pirka