Odkazy - různé

Odkazy - různé


 

Labutí pírka nejenom na papíře, ale i nádherná výtvarná díla viz http://www.topzine.cz/mistrovska-dila-nejsou-jen-na-platne-podivejte-se-jak-vypadaji-na-labutim-peri

Deset kroků pro zvýšení osobních vibrací

Jak si do života přitáhnout více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete? Odkaz na tento článek mi poslala dnes večer kamarádka.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 21:58:30


Aura a její energie

Vše je energie. Fyzické tělo je energie v "hustší" formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je "řidší" než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie a naším cílem je tuto energii vidět, naučit se s ní pracovat a analyzovat ji.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 21:56:00


Kolik sní běžná rodina za týden

Fotogalerie rodin ze všech částí světa a jejich týdeních zásob jídla.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 21:50:51


Léčba půstem

Půst doporučují všechna náboženství a východní medicínské směry, jen západní lékařská věda ho neuznává, dokonce leckdy před ním varuje. Proč? Důvod je zřejmý - pokud by lidé sami našli cestu, jak se o své zdraví postarat, jak se zbavit nemocí a hlavně jak jim předcházet, proč by navštěvovali lékaře?

Vloženo: 29. 5. 2012 - 21:47:49


Školské sestry svatého Františka

Naše františkánská spiritualita se soustřeďuje v našem Pánu Ježíši Kristu: Ježíši v Evangeliu, Ježíši v Eucharistii, Ježíši ve všech našich bratřích a sestrách. Setkáváme se s ním zvláště ve svátostném životě Církve a radostech a bolestech našeho vlastního života i života těch, kterým sloužíme.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 16:58:19


Ne je často dostupnější než ano

Stává se, že si přátelé při posezení předem řeknou, že nebude řeč o politice. Tuší totiž, že by to nedopadlo dobře. Často to nedodrží a začnou. Nedopadne to dobře. Žánr rozpravy se prostě změní. Stane se - žehráním. Nutné to snad není, ale oni to prostě neumějí jinak.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 16:03:34


Autosugesce, afirmace

Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby tuto sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Nebot' je to naše podvědomí, nikoliv vědomí, kdo řídí naše tělesné funkce, tělesné pochody a ve chvílích uvolnění a spánku i naše myšlenky.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 15:47:15


Mnišský život v klášteře Nový Dvůr

Řehole svatého Benedikta a cisterciácká tradice v sobě vyváženě pojí společný život a nezávislost, práci a modlitbu, chudobu, avšak nikoli nouzi, ticho, prostor a přísnou samotu, jež umožňují směřovat k Bohu v bratrské atmosféře. S určitými obměnami v závislosti na ročním období vstávají mniši v Novém Dvoře ve 3.00.

Vloženo: 29. 5. 2012 - 15:27:04


Noc kostelů 2012

Přesný seznam kostelů a program naleznete na www.nockostelu.cz

Vloženo: 26. 5. 2012 - 19:34:34


Zvyky určují skutečný směr naší lodi...

David Hume říkal, že člověk není ani tak živočich rozumný, jako spíš živočich zvykový, že co nás skutečně vede v denním životě, jsou naše zvyky. Nerozhodujeme se přece vteřinu za vteřinou - to bychom se vůbec k ničemu nedostali.

Vloženo: 26. 5. 2012 - 18:05:21