Přeji Ti co si přeješ Přeji Ti

Přeji Ti co si přeješ

Karel Spilko

Přeji ti vše, co si přeješ i ty.
Přeji ti, aby se ti splnila všechna tvá přání, měl jsi pevné zdraví, ideálního partnera, skvělé děti, úspěšnou práci a kupu peněz,
zánovní auto, nádherný dům, milující rodiče a neméně milující přátele....
Přeji ti, abys měl svou vysněnou postavu, prožil všechny vytoužené dovolené a ze své pozice ovládal chod svého světa,
byl obklopen jen tím, co ti dělá dobře
a vnější svět plný hraček a vztahů ti šel na ruku.
Abys byl uznávaný, ctěný, obdivovaný a přitažlivý.
Zkrátka, abys byl úspěšný ve všech aspektech života a snadno dosahoval své cíle, plnil si svá přání a měl schované další touhy a trumfy v rukávě.
Bez vší ironie bych ti to upřímně přál a ještě navíc, abys toho všeho dosáhl za krátký čas bez značného úsilí, prostě jen tak lehce, mimochodem, by the way.
A to vše bych ti přál jen z jediného důvodu.
Abys poznal, jak jsi úspěšně minul svůj největší cíl, najít a uvědomit si svou skutečnou Podstatu a zjistil, jak tě všechna splněná přání uspokojí jen na chvilku, na krátký čas, aby ta vnitřní hluboká touha po své Podstatě, která byla každým splněným přáním na chvíli oslabena,
se znova probrala k životu a přihlásila se o slovo.
Abys co nejdříve zjistil, že žádné splněné přání ti nepřinese to,
co jsi chtěl a byl tak trvale spokojený.
Pokud jsi ještě fascinován vnějším světem, toužíš nasbírat co nejvíce zážitků a „ochutnat“ mnoho vztahů, zřejmě to ještě plně nepochopíš.
Pokud si ještě myslíš, že správnou technikou a správným postojem získáš vše, co si přeješ, směle do toho.
Pokud si ještě vizualizuješ milióny na svém kontě s vědomím,
že potom teprve začne ta pravá jízda životem,
nepolevuj a věnuj tomu více času.
A když z okna vyhlížíš toho „pravého“ partnera s domněním,
že potom budeš prožívat lásku, kterou ti ten druhý přinese,
tak okno nezavírej, naopak, otevři jej dokořán.
A až si vše splníš (nebo nesplníš), až se vším projeveným,
a tedy pomíjivým, naplníš až po okraj, potom nevyhnutelně nastane doba ke zpětnému chodu tvé pozornosti, do svého nitra, do Zdroje, do SEBE.
Potom vše ostatní si budeš užívat ze svého Domova a nic neotřese tvým trvalým stavem klidu, který ti Domov nabízí.
Potom pojmy jako je jistota, bezpečí a Láska získají pro tebe jiný význam.

Úryvek z připravované knihy VOLNÝ PÁD DO SEBELabuti pirka