České mantry České mantry

České mantry

Zpracováno dle zpěvníku Jiřího Broukala z Jógy Trutnov 

http://dl.dropbox.com/u/2732703/Mantry%20-%20zpevnik.pdf

NÁŠ BŮH JE LÁSKA
Náš Bůh je láska,
mějte odvahu,
žijte pro lásku.
Náš Bůh je láska,
nemusíš se bát


BOŽÍ LÁSKA AŤ STÁLE TĚ HÝČKÁ
Boží láska ať stále tě hýčká,
kéž tě Pán vždy provází.
A světlo moudré nalézá
v srdci tvém


Mantry Zuzany Prouzové uvedené na CD 1.České Mantry

KOŘENY (1.čakra)

Archanděli Urieli spoj moje nebe se zemí.
Archanděli Urieli ať znovu cítím kořeny.
Rudá růže ve mně rozkvétá,
strach jak Fénix vzhůru odlétá


Uriel je jedním z nejstaršich andělů v bezprostřední blízkosti Boha. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, neboť je nejvíce spjat se zemí. Díky němu je Boží plán ukotven ve hmotě, slaďuje pozemské s duchovním. Říká se mu „anděl-psycholog“, jelikož pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Pomáhá lidem k zaměření energie k cíli. Jeho energie je mohutná, posilující, a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boží, plamen slunce. Jeho barva je červená.

RADOST (2.čakra)

Radost jako oranžový gejzír stoupá vzhůru,
Gabriel na mě kývá z andělského kůru.
Do tance život láká, nekonečný zdá se.
A každá buňka mého těla volá JÁ JSEM


Gabriel je archandělem zvěstování a zmrtvýchvstání. Přináší na zem Boží vědomí jako radost, extázi, živost a tanec. Proto se také zabývá vším, co má společného s vibrací, pohybem, změnou, kmitáním atomů, vibrací a pohyby země. Jeho úkolem je obnovování, oživenost a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky, tím povznáší náladu i úroveň vibrací. Zvlášť nám pomáhá v dobách tíže, deprese a beznaděje. Učí nás rozpoznat, která očekávání a skryté tužby brání naplnění života. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Díky Gabrielovi poznáme svůj životní cíl, často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Jeho jméno znamená "Boží síla". Jeho energie je bílá


SÍLA (3.čakra)

Cítím oheň, cítím slunce vprostřed mého těla.
Cítím lásku archanděla Michaela.
Odpouštím všem, odpouštím si minulost a vády.
Nebojím se, žiju plně TEĎ A TADY.


Michael je ochráncem Božího řádu, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol čisté síly lásky. Michael nám dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michael doprovází duše člověka do zapomnění a vyvádí je z něho opět ven. Bdí nad úkoly, jež se máme naučit a pomáhá nám v těžkých zkouškách a ve všech situacích, v kterých potřebujeme posílit a zbavit pochyb a obav. Posiluje také naši schopnost prosadit se. Michaela můžeme volat vždy, když potřebujeme ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni, k vyčištění místností, k odvedení cizích energií. Jeho jméno znamená "Kdo je Bůh?" Energie Michaela je čirá, mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy.


LÁSKA (4.čakra)

Otvírám se lásce, co snímá okovy.
Daruje mi křídla Rafaelovy


Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael uzdravuje tím, že silou lásky obnovuje Boží řád a obnovuje spojení s Boží láskou. Vyživuje a posiluje. Osvědčil se také při léčení zklamání v lásce. Máme-li pocit osamělosti, Rafael nás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí. Uzdravuje všechny oblasti našeho bytí. Radí a vede léčitele i lékaře a ukazuje jim, v které oblasti léčitelství by se mohli uplatnit a která se pro ně hodí. Přestože si toho terapeuti nejsou vědomi, protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova na zemi i v celém kosmu. Jeho jméno znamená "Bůh uzdravuje","božský léčitel" nebo "lék Boží". Jeho energie je zelená


JEDNOTA (5.čakra)

Napsali na nebe ze světa andělského:
Jsme všichni součástí celku jediného


Je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace elementem je éter (v učení jógy je éter základní látkou ze které se vytváří ostatní elementy). Toto centrum je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, mající sídlo ve vazu a otvírající se dozadu. Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou. Pátá čakra vytváří důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním a vyjadřujeme přes ni vše, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako vzteku, strachu či úmysly, přání a myšlenky. Zde však můžeme vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru schopnost sebereflexe, samozřejmě za předpokladu určitého vnitřního odstupu. Ze smyslů přísluší páté čakře sluch – nasloucháme zjevným i skrytým hlasům stvoření. Vnímáme naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. V páté čakře můžeme nalézt svůj individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

INTUICE (6.čakra)

V tmavomodrém tichu
anděl mojí duši zpívá.
Provází ji cestou, nad kterou se rozednívá

Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, dovršuje vědomé vnímání bytí a na tělesné úrovni je řídícím centrem nervového systému. Šestá čakra je vyjádřena všemi smysly, a také nadsmyslovým vnímáním. Šestá čakra je sídlem všech uvědomovacích procesů a je zde tedy i schopnost vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Tento proces však většinou probíhá automaticky bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces více a více vědomě ovládat. Touto čakrou získáváme přístup ke všem úrovním stvoření, které leží za fyzickou realitou.

Ukázky manter Zuzany Prouzové na http://www.dornova-metoda.com/cd-ceske-mantry-prouzova.htmlLabuti pirka