Intuice Intuice

IntuiceSvámí Krijananda

možno objednat a koupit https://www.knizniklub.cz/knihy/201741-intuice-jak-ziskat-vyssi-poznani.html   - u obálky je rovněž krátká ukázka k zalistování....    Kniha byla přeložena a vydána v Čechách koncem roku 2017 v Knižním klubu a je přeložená z   knihy vydané roku 2002 v nakladatelství Crystal Clarity  Publishers  autorem Jyotishem Novákem, současným ředitelem komunity Ananda.

   Propojení s každodenním životem vysvětluje následujícím příkladem - Každý den se podotýkáme s problémy nebo složitými situacemi, které neumíme přímo vyřešit, buď nám chybí informace nebo neexistuje jednoznačná odpověď.V takových chvílích si přejeme znát cestu, po níž dospějeme ke správnému rozhodnutí. Taková cesta existuje! Stačí navázat spojení s vlastní intuicí - a to se vám podaří díky této srozumitelné a nesmírně užitečné knize - říká autor vydaných článků Svámí Krijanandy.

    Jaký význam a hodnotu tyto techniky mají, dokazuje život samotného J.Donalda Walterse (Krijanandy) Jeho mnoholeté naslouchání intuicí přineslo pozoruhodné výsledky. Napsal více než osmdesát knih a složil přes čtyři sta hudebních děl, založil řadu úspěšných účelových komunit, poskytl moudré rady a vedení tisícům žáků a přátel po celém světě.

   Nesmíme zapomínat, že práce s intuicí není něco čemu se věnujeme třeba v pondělí odpoledne - je to celotýdenní a celoroční práce a intuice bude užitečným pomocníkem za všech okolností.Poznáte i to, že někteří lidé vypadají na první pohled velmi mile, ale když citlivě prozkoumáte jejich oči, zjistíte , že s jejich vědomím není něco v pořádku. Získat přístup k nadvědomí je jako napojit se na centrální počítač s široko databází.Pro intuitivní vedení je důležité propojení .srdeční čakry a čakry třetího  oka. Tyto dvě čakry vysílají a přijímají naše myšlenky i pocity jako vysílač a přijímač radia. Paramhansa Jogananda ve své knize Životopis jogína říká: "Lidská mysl osvobozená od stálého neklidu může vykonávat prostřednictvím své antény - intuice - všechny funkce složitého rádiového mechanizmu, vysílat a přijímat myšlenky a odrušovat ty nežádoucí. Tak jako rádio hraje hlasitěji, pokud odebírá více proudu, je energie lidského rádia tím vyšší, čím silnější má člověk vůli." 

 velice zajímavá je rovněž třetí kapitola, z které překládáme úryvek

Respektujte tradici, která se nachází ve třetí kapitole Jak důvěřovat intuicei  

    Je důležité vidět vlastní intuici ve světle tradice a uznávat skutečnost, jejichž pravdivost se  potvrzuje stále znovu. Bylo by pošetilé říci si například: "Lež je dnes v módě,  a tak jsem se rozhodl skoncovat s poctivostí."  Lidé často dělají určité věci jen proto, že jsou v určité době moderní. K mnoha společenským změnám dochází na základě hlasování, ale hlasovat pro pravdu nebo proti ní by byl čirý  nesmysl. Pravda prostě je a nikdy se to nezmění.  
 

    Tradici bychom měli chápat a dodržovat ve smyslu pravdy, kterou si moudří lidé v dějinách opakovaně ověřovali a nikdy se o ni nepřeli. Ještě nikdy nikdo nepřišel a neřekl: "V tomto století Bůh není láska - Bůh je nenávist." Když se tedy chcete ujistit, že vaše intuice je správná, položte si otázku: "Co v takové situaci dělali moudří lidé?" Nestačí řídit se něčími radami jen proto, že je to ministr, vědec nebo prezident. Zvažte, kdo je ten, který se k věci vyjadřuje a zeptejte se  :: "Je to moudrý člověk? Řídili se lidé tím, co říká po celé věky?" Pokud je tomu tak, řiďte se tím i vy.Jestliže budete jednat opačně, pravda vás dožene.  

    Když zkoumáte své pocity, abyste zjistili, zda vás intuice vede správným směrem, mějte na paměti, že se tyto pocity nemění podle vnějších okolností, ale jejich domovem je vaše  vnitřní "já". Štěstí, které cítíte, když jste v souladu s nadvědomím, necítíte proto, že jste se rozhodli udělat to či ono, ale vnímáte  je, protože jste se ponořili do radosti svého pravého , vyššího "já".

 

Labuti pirka