Mia vizito de esperanta kongreso

Mia vizito de esperanta kongreso

Mia unua monda kongreso de Esperanto 2016

 

Mi decidis por partopreno en monda universala kongreso de Esperanto jam pasintjare auxtune post prelego de slovaka esperantisto J.Vajs en konfereco ČES en Ústí nad Orlicí.

 

La vojaĝo al Francujo, kie okazis UK 2015 estus por mi malfacila kaj longa, sed mi volis iam partopreni kongreson kaj ĝi hazarde okazis en apuda  lando - en Slovakio - en Nitro.

Mia esperanta instruistino - tradukistino kaj amikino Jindra plene subtenis min kaj mi ekkomencis realigi miajn ideojn. Por mi ŝajnis malklare sendi  aliĝon en Nederlandon - tie estas ĉefa organo de UEA, kiu aranĝas kongresojn, pagi per ĉeĥa peranto por manĝo kaj loĝado en Slovakio. Mi elektis loĝadon en studenta hejmo de A.Bernoláka en strato de Andrea Hlinku -  proksime de kongresejo . Mi ricevis el UEA konfirmon kaj kongres numeron. Proksimiĝis la tago. kiam mi alventuris kun Jindra per rekta buso Liberec - Nitra.

Riparoj sur ŝoseoj, densa trafiko - ni alveturis al Nitra malfrue vespere, sed ni utiligis senpagan trafikon de Nitra busoj - kiel poste dum tuta kongeso. Pro fortaj kaj junaj venontaj inĝeniroj ne estas  problemo ŝtuparo al akceptejo sed por pli maljunaj esperantistoj - tio estis iomete malfacile , sed ili estis junaj spirite.  En la domo estis ankaŭ centro de junulara esperanto sub gvido de batalema Vlasta - la gvidanto de klubo E-mentalo el Prago kaj ŝi kaj ŝiaj amikoj helpis al  maljunaj amikoj. .

En akceptejo ni ricevis kontraŭ konfirmilo de UEA  ŝildon, kartojn pro manĝado. mapon , libron pri Zamenhof kaj Komenský el libroeldono Kava-Pech kaj detalan programon por ĉiuj  tagoj  kaj kun listo de partoprenatoj. Ĉio estis en tola sako. Belege estis , ke ĉiaj aranĝoj okazis nur per forto de multe da helpantoj el Slovakio kaj Ĉeĥio.  La  kongreso komenciĝis- iam estis 3  aranĝoj en unu horo eĉ pli...

Festa malfermo okazis en la urba sporta domo, nomita salono de Zamenhof, tio okazaĵo estis ankaŭ en  you tube - Verda stacio.

Vespere bonvenigis partoprenantojn popola slovaka ansamblo Lučnica en ĉefa placo de Nitra - Placo de Svatopluk. Sekvaj tagoj partoprenatoj vizitis prelogojn laŭ sia intereso. Mi partoprenis kursojn de Esperanto ĉe Katalin Kovacz por komencantoj. Ŝi tre lerte demontris kaj instruis Esperanton per Ĉe-metodo por klaso de multlingvanoj. Fine de kongreso ŝi disdonis ateston por kursanoj.

La meso,  meditado, AIKIDO, matena ekzercado de taiĉi - prelegoj pri vegetarianoj -  TEVA - tio ĉio interesis min.

Dum filmoj de Dobrinski parolis ankaŭ Ursula kaj Josefo el infana brazila vilaĝo Bona Espero - libron pri tiu vilaĝo tradukis J.Drahotová.

Belegaj estis ankaŭ muzikaj koncertoj - "Sen problemo" el Nový Jičín kaj kulmino estis  koncerto de Kaši en salono Lappena  kaj ankaŭ en ĉefa placo de Nitra.

Unuanfojon aperis traduko el la ĉeĥa al Esperanto (skribaj notoj) al filmo pri Jára Cimrman "Cesta na Severní pol" (Vojaĝo al norda poluso), kiun  prezentis klubo E-mental.

Kongreso okazis ankaŭ en slava spirito -  prelegoj pri slovaka lingvo, pri duko Pribina kaj kaj pri slavaj kutimoj. Oni plantis esperantan arbon - tilion - slava simbolo. Tio okazis antaŭ vestiblo de lernejo.

Mi havis kaj havas multe da belegaj travivaĝoj sed la plej granda impreso estis por mi ĉiutagaj salutoj en esperanto de ĉiuj partoprenantoj,  tio estis konfirmo ke 1250 homoj el 60 landoj povas paroli kun unu lingvo sen divido de nacio kaj koloro de vizaĝo, sed kun unu ideo.

Mi dankas al ĉiuj - helpantoj, organizantoj kaj partoprenantoj, ke mi povis esti tie kaj povis sperti tiujn eventojn.

cxehce Tvorba autorů webu Moje návštěva esperantského kongresuLabuti pirka