Modlitba Modlitba

Modlitba

Modlitba

Modlitba vás spojí se zdrojem božského, ochrání před nežádoucími energiemi a pomůže Vám pochopit i přijmout fakt, že jste pouze kanálem pro poselství a energii andělů, nikoli jejich pramenem. Vaše Ego – společně se vším, co k němu patří, třeba pýcha, strach, tendence k ovládání a ke kontrole – za pomoci modlitby zůstane vyloučeno  z  celého procesu.

Jednou z nejsilnějších a nejúčinnějších modliteb, která  kromě jiného pročisťuje auru a harmonizuje čakry, je Modlitba Páně, číli Otčenáš

Otče náš, jenž si na nebesích                                  otevírá všechny čakry

posvěť  se jméno tvé.                                                7. čakra

Přijď království tvé                                                   3. čakra

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi                    2.čakra

Chléb náš vezdejší dej nám dnes                              1. čakra                                                                     

A odpusť nám viny naše,  

Jakož i my odpouštíme našim viníkům                     4.čakra

Neuveď nás v pokušení,

Ale zbav nás zlého.                                                     6.čakra

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.                                                                          5. čakra         

 

 

Čerpá no 10/2008 dle Judity Peschlové - RegenaLabuti pirka