Trutnov Trutnov

Trutnov


Z Wikipedie

Trutnov (německy Trautenau) je město v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách. Město Trutnov leží v Krkonošském podhůří na řece Úpě. Žije zde téměř 31 tisíc obyvatel a má rozlohu 10 336 ha. Podle počtu obyvatel je 35. největším městem České republiky a podle katastrální rozlohy dokonce 13. největším.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Trutnov leží v Trutnovské pahorkatině na východě Podkrkonošské pahorkatiny, která je součástí celku Krkonošské podhůří. Nadmořská výška centra Trutnova se pohybuje kolem 430 m.

Trutnovem protéká řeka Úpa, která v Poříčí přibírá zleva Ličnou.

V místech dnešního Horního Starého Města byla založena osada Úpa, která byla patrně kvůli opakujícím se povodním přesunuta do míst dnešního Trutnova. První písemná zmínka o Trutnově je z roku 1260, Úpa získala práva tržní, práva vykonávat nižší soudnictví a právo vařit pivo. Název města pochází z německého truten ouwe – utěšená niva, podle pověsti bylo nazváno po rytíři Trutovi. Pověst je dobře zřetelná i na městském znaku Trutnova

Pověst o založení Trutnova vypráví, že kdysi lidé založili město Trutnov , bylo potřeba mnoho dřeva . Proto se dva dřevorubci vydali do lesa  nedaleko Trutnova . Tam létal havran , podle něhož dřevorubci zjistili, že se něco děje v lese. Uviděli saň  a rozběhli se zpátky do města. Dali zprávu rytíři  Trutovi. Ten se vydal do jeskyně  a strašlivou saň  zabil. Na jeho počest pojmenovali město Trutnov  podle něho.

Nejstarší zaznamenání pověsti vztahující se k Trutnovu je od trutnovského kronikáře Simona Hüttela (asi 1530 – po 1601). Hrdinou je šlechtic Albrech z Trautenberga, v pozdějších verzích uhlíř Trut. České povědomí ovlivnila zmínka „...iděže Trut pogubi saň lutu...“ v Rukopisu zelenohorském ; známé je vyobrazení boje hrdiny se saní na Alšově lunetě v Národním divadle.  Pověst existuje i v dalších zpracováních a verzích.

Podle pověsti  byl zhotoven i městský znak . Dole před bránou stojí saň  a nahoře letí havran  s prstenem . Podle jedné verze založil město pán z Trautenbergu, podle jiné rytíř Trut, když svedli vítězný souboj se zde sídlícím drakem.Na paměť mýtické události se ve městě každoročně v květnu konají slavnosti draka, které pořádá spolek Trutnov - město draka.

1421 byl Trutnov dobyt husitským vojskem. V roce 1582 vznikl měšťanský pivovar, který byl majetkem 149 pravovárečných domů. V 16. století byly zbudovány kamenné hradby. Roku 1642 byl Trutnov dobyt švédským vojskem. Roku 1745 byl Trutnov postižen požárem a 27. května 1861 opět. Roku 1866 zde došlo k bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky.

V noci z 29. na 30. července 1897 byl Trutnov silně zasažen povodní. Budova gymnázia na Jiráskově náměstí byla postavena v roce 1920.

Zajímavosti ohledně Trutnova


  • Trutnov si spousta lidí plete s Turnovem a denně dochází k desítkám omylů v poště a dopravě.
  • řeka Úpa protéká městem v délce 16 km a její převýšení na území města činí 100 metrů.
  • přes řeku Úpu vede 19 mostů, 4 lávky a 7 jezů.
  • město má přes 600 názvů ulic.
  • 3 městy, 1 městysem, 9 obcemi a jednou obcí v Polsku.
  • průměrná roční teplota v Trutnově je pouhých 6,8 °C, ale v podhorských částech je ještě nižší.

 


 


 Labuti pirka