Volba Vyprávění jedné anandě oddané ženy

Volba

„Snad tato kniha bude tou, která konečně přesvědčí SRF, že máme pracovat společně“, řekl Svámidží. Odvolával se na knihu, kterou právě psal v té době, v únoru 1990: Esence seberealizace, sbírku Mistrových citátů. Když Svámidží mluví o SRF tímto způsobem, vím, že má na mysli malou skupinu přímých žáků, kteří vedou organizaci, ty, se kterými žil a pracoval, když byl součástí SRF, právě ty, kteří ho vyloučili a udržovali od té doby k němu postoj neustálého nepřátelství. Svámidží udržuje vůči nim pozitivní postoj i přes toto odloučení. Jsou to jeho gurubhai, jeho bratři a sestry v rodině Gurua. Svámidží cítí, že kdyby odpovídal nepřátelským způsobem, znamenalo by to nejen zradit jeho přátelství vůči nim, ale také svůj vztah žáka ke svému Guruovi.


„Mám jednu trochu zvláštní „mánii“, říká Svámidží. „To co cítím k druhým, nebylo nikdy
ovlivněno tím, jak oni jednají se mnou. Když jsem jim jednou dal svoji věrnost, nevezmu ji už zpět. Mohu změnit svoje chování jako odpověď na to, co dělají druzí, ale ne moje přátelství.
„Jak říkával Mistr, když podáváš ruku směrem k někomu a on ji stále odmítá, po určité době si dej ruku jednoduše do kapsy. To ovšem neznamená, že jsi uzavřel své srdce.“
Já toto všechno vím, proto, když Svámidží mluví svým optimistickým tónem o SRF, obvykle ve svém nitru mám pochybnosti. Ovšem tehdy jsem cítila, že by měl být realističtější. Řekla  jsem mu: “Myslím, že tato kniha zhorší vztahy se SRF. Čím je kniha víc inspirující, tím víc budou nespokojeni s tím, co děláš.“

S velkým klidem a velmi vážně mi Svámidží odpověděl:
“Nemohu si prostě dovolit uvažovat tímto způsobem.“
Bylo to pár slov, ale byla řečena s hlubokým přesvědčením. Pochopitelně, diskuse skončila. Najednou jsem upadla do rozpaků, protože jsem si uvědomila, že jsem se mýlila, když jsem ho považovala za naivního. Jeho pozitivní postoj nespočívá na přítomné skutečnosti, ale na naději pro budoucnost.
Svámidží vkládá stejné úsilí do pomoci SRF jako do pomoci Anandě.
Často říká:“ Zvolil jsem si lásku“.


Toho dne jsem vytušila sílu vůle, víru a trpělivé snášení všeho, které musel Svámidží mít, aby se pevně držel této volby.


Překlad: LM červen 2014Labuti pirka