Význam některých manter Význam manter

Význam některých manter

 Zpracováno dle zpěvníku Jiřího Broukala z Jógy Trutnov

http://dl.dropbox.com/u/2732703/Mantry%20-%20zpevnik.pdf

OM MANI PADME HUM
PADME - lotosový květ
HŮM - "buď si vědom, tak věz"
 MANI - drahokam 

Tato mantra je tzv. Sadakšarí mantra - šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu Avalokitéšvary. Tato mantra je zvláště spojena s jeho čtyřrukou podobou (viz obrázek), na které drží u svého srdce drahokam, lotosový květ a růženec. Když spojíme, co nám říká vyobrazení Avalokitéšvary a když víme, že je představitelem soucitu, můžeme tuto mantru vyložit jako cestu k osvícení skrze moudrost (lotosový květ) a soucit (drahokam) plynoucí z duchovního úsilí (růženec).
Šest slabik mantry se vykládá takto:
- Bílé ÓM znamená meditaci odstraňující pýchu a egoismus
- Zelené MA představuje trpělivost ničící žárlivost a závist
- Žlutá Ni je konání v dharmě překonávající touhu a připoutanost
- Modrá PAD zastupuje moudrost nahradivší nevědomost a ignoranci
- Červená ME znamená štědrost proměňující chudobu a chamtivost
- Černá HŮM značící vytrvalost porazivší zlo a nenávist.
 
DHANJAVÁD, poté  3 x
ÁNANDA
DHANJAVÁD – „Požehnané díky“
ÁNANDA - blaženost
V jakémkoliv okamžiku jsme buďto vděční nebo si na něco stěžujeme! Vděčnost přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii těla, kterou začíná proces léčení a odpuštění. Vzhledem k množství bolesti, jaké je na tomto světě, je důležité zaměřit svoji pozornost vědomě na věci, za které můžeme být vděční.
Doporučení : Zpívejte tuto mantru s láskou a vděčností v srdci, až tento pocit doroste a přeteče, aby léčil váš žal, aby vám dovolil odpustit, a aby vás naplňoval štěstím.
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDÉVAJA
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ PANDURANGAJA
Pozdravy vše pronikajícímu pánovi
Pozdravy bílému Božímu světlu
První část textu je dvanáctislabičnou mantrou Vasudévy (nebo Višnua), pomocí které mnozí světci dosáhli osvícení. Tvrdí se, že velký světec Prahlada tuto mantru obdržel, když byl ještě v bříšku své maminky, a když se narodil, okamžitě si ji zpíval. Jeho otce, démona, synova oddanost Vasudévovi tak rozzlobila, že chtěl syna dokonce i zabít. Později syna přesvědčil, že Vasudéva sídlí ve sloupu na nádvoří. Když však syn mantru na dvoře zpíval, ze sloupu ve tvaru muže - lva vyšlehl božský plamen a démona zničil. Sant Kešavada přidal k tradičnímu textu další verše, oslavující Pandurangu, boha bílého světla.
Doporučení : “Zpívejte v sedě, se zavřenýma očima, a představte si, že Bůh je všude a ve všem. Pak trošku pootevřete oči a zkuste uvidět boží světlo.”

GATE GATE PARAGATE
PARASAMGATE
BODHI SVAHA
“buddhistická mantra”
"Tomu co je za vším, tomu co je za tím co je za vším, osvícení, věnuji svůj zpěv."
GATE – toto slovíčko je vstupem, takovou branou do nitra a
PARAGATE - "ještě dál"
PARASAMGATE – "za tím co je za vším"
BODHI - "stavem osvícení"
SVAHA – “budiž tak”
Toto je velká buddhistická mantra. Vede nás za iluzorní vnímání sebe sama jako oddělené bytosti a pomáhá nám uvědomit si, že jsme dokonalí, spojení s celým životem, a že naším domovem je vesmír. Říká nám, že nekonečno je teď a tady. Zamysleme se nad tímto příběhem: Daleko na moři se potopil člun, který převážel buddhistické mnichy. Skupina těch, kteří přežili, si udělala vor a než aby čekali na smrt, společně veslovali a zpívali GATE GATE. A najednou byli všichni tak hluboko ponoření do této mantry, že aniž by pomysleli na to, co leželo před nimi, přenesli se zázračně jediným velkým záběrem vesel z chladného osamělého oceánu do soucitného Buddhova srdce. A když nás někdo vezme do svého srdce, není to tak trochu jako by nás zachránil?

PRAČÓDAJÁT
Mantra pro intuici, pro osvícení, inspiraci a kosmické vědomí
“Ó Bože, osviť náš intelekt”
Tento text pochází z Gajatri mantry, kterou himalájští světci považují za jednu z nejúčinnějších manter vůbec. Prý otevírá dveře ke kosmickému vědomí. Klíčem pro vstup do posvátné říše jsou city v srdci.
Doporučení : Opakujme text nejméně desetkrát a meditujme nad Gajatrí jako nádhernou kosmickou matkou, od které se cítíme být odděleni. Pokud po ní budeme skutečně toužit, spatříme ji. Nosí červené sárí, kolem krku má náhrdelníky z drahokamů, které se blýskají nadpozemským světlem. Jakmile nás spatří, namíří k nám a její tvář se rozzáří jako měsíc v úplňku. Rozběhne se k nám tak rychle, až se jí na tváři objeví krůpěje potu jako perly.


ÓM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARÉNJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstává země (BHUR), nebe (BHUVAH) a vesmír (SVAHA). Uctívejme (VARENJAM) čisté božské bytí (TAT), které věčně září jako slunce (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o tomto zářivém Světle Božím (BHARGÓ DÉVASJA), které rozptyluje všechnu temnotu. Vroucně prosíme, nechť toto Světlo osvítí náš intelekt (DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT).
Poselství z Gajantam iti trajate - "kdo ji zpívá, toho ochraňuje". Kdo zpívá mantru Gájatrí, ten je ochraňován její silou. "Není většího bohatství, než oddaná recitace této mantry" - tak mluví mnozí duchovní učitelé. Gájatrí nejen ochraňuje, ale také rozpouští negativní karmu. Je obrovským darem pro každého z nás.
 Devi Premal píše: Tato mantra je prý jedna z nejstarších a nejsilnějších vůbec. Zpívá se tisíce let a očišťuje jak se toho, kdo ji zpívá, tak ty, kteří jí naslouchají. V překladu její slova znamenají „nechť všechny bytosti dosáhnou osvícení“, ale tak jako u ostatních manter, přesný význam sanskrtských slov není tak důležitý jako vibrační efekt slov na tělo člověka a jeho energetická centra.

DŽAJA DŽAJA DEVI MÁTA NAMAHÁ
“Sláva Božské Matce”
Uctivá poklona NAMAHÁ Božské DEVI Matce MÁTA. Nechť zvítězí DŽAJA.
Mytologie : Na počátku ležela Velká Bohyně se svým milovaným Pánem a z tohoto extatického spojení počala a porodila celý vesmír. Tak vzniklo z Božské Matky obrovské množství hvězd, vířící galaxie, planety obíhající svá slunce a měsíce neustále procházející svými fázemi. “Drahý Devi,” řekla, “stvořila jsem širý vesmír s nesčetnými jmény a formami.” Božská Matka, Devi Mata, se přitulila ke svému milovanému muži a spokojeně se usmívala.

ÓM ŠÁNTI ÓM
ŠÁNTI – (vnitřní) mír
Účel : Mantra pro dosažení individuálního i univerzálního míru.
Komentář : Příběh z Mahabháráty učí, že právo a spravedlnost nejsou jen jedinou cestou, jak se domoci pravdy, ale i jak přežít. Neústupnost a touha po pomstě přináší destrukci a smrt. Pěstováním přizpůsobivosti a tolerance (a zvědavosti, co se týče iluzorní podstaty světa kolem nás) kráčíme po stezce míru.
Pravdivý příběh : Není sporu o účinnosti této mantry, protože já sám (pozn. - Henry Marshall) jsem viděl nesčetně lidí, jejichž negativní emoce a pocity se jako zázrakem změnily v klid a mír. Zpívali jsme ji v kruhu před Berlínskou zdí, když padala. John Lennon a Paul McCartney jí svou půvabnou anglickou verzí pomohli ukončit válku ve Vietnamu. Vyjadřovat klid a mír není nějaké pouhé hraní

PATITA PÁVANA
SÍTA RÁM
Text znamená “Hrdina sluneční rasy, ten který povznáší svržené, král Ráma”
Účel : Mantra pro vítězství ducha nad egem; pro ochranu silou lásky; pro stimulaci sexuální energie; pro povznesení toho, co je utlačované.
Komentář : Mahátma Gádhí tuto mantru miloval a zpíval ji po celý život. Navzdory hluboké nedůvěře a zášti mezi hinduisty a muslimy, stejně jako prudké opozici Velké Británie, dovedl Gándhí lidové hnutí utlačených lidí k vítězství bez násilí. Asi měl správné přátele na velmi vysokých místech.

GOPÁLA GOPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA
GOPÁLA – ten, který pečuje o kravičky .... Krišna
DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA – Krišna, syn Dévakí (Dévakí byla matkou Krišny, otcem Vásudéva)
Účel Probudit a povzbudit lásku mezi rodiči a dětmi. Ačkoli doslova text znamená “Gopála, syn Dévakí”, oslavuje univerzální vztah mezi rodiči a dětmi.
Mytologie opála Krišna (inkarnovaný Višnu) byl malý chlapec, který miloval máslo. Jednou Dévakí (matka Krišny) přepustila hodně másla a upozornila Gopálu, aby neochutnával. Jenže když byla pryč, Gopála všechno máslo snědl. Dévakí doma našla tlustého spícího kluka, kterému ještě proud másla stékal z koutku úst. Rozzlobená Dévakí chtěla otevřít Gopálova ústa, ale ten nespal a proměnil se v ten okamžik do své původní, božské formy. Když Dévakí viděla, že sáhla do úst, ve kterých obíhaly planety svá slunce a galaxie roztáčely svá vesmírná ramena, ucukla zpátky, a z Višnua byl zase malý zlobivý Gopála.
Komentář : Dokážeme-li ve svých dětech vidět svatost a zázrak, staneme se dokonalými rodiči a naše negativita a netrpělivost bude nahrazena kosmickými perspektivami.Labuti pirka