Ananda a Den jogy

Ananda a Den jogy

Přes deset tisíc lidí se shromáždilo na symbolickém místě India Gate v Dillí, 
Indii; ve stejné době se sešlo mnohatisícové shromáždění v New Yorku na  United Nations Plaza in New York City, u sídla OSN. Proč všichni přišli? Byla to součást nějakého globálního politického protestu? Ano a Ne.

Byl 21 červen, roční mezinárodní Den jógy. Byl ustanovený Spojenými národy v prosinci 2014. 

V Dillí, v New Yorku a mnoha dalších místech po celém světě se lidé prostě shromáždili, aby společně cvičily ásany, aby potvrdili i tento rok téma: „Jóga pro mír.“Je důležité pro lidi, kteří hledají vyšší vědomí a mír na zemi, spojit se a ukázat jednotu všech lidí k tomuto hledání.  A my můžeme každý den našeho života udělat „Dnem jógy“, pochopíme-li ho v hlubším smyslu. „Oddanost“ Najasvámí Jyotish .

Protože jóga znamená „spojení“: spojení individuální duše s Bohem pomocí technik, správnými postoji,  hlubokou meditací a oddaností. A tak tedy jóga je mnohem víc než ásany a měla by zahrnout každou stránku naší existence. V Indii, ve védském období, učili velcí mudrci o ideálním programu, skien, života, který zahrnuje čtyři období od mládí do stáří, vedoucí nás k opravdové „józe“. Nazvěme tato čtyři období, student, hospodář, rádce a svobodný poutník. Každý z nich může být myšlený také jako část dne, zaměřené na Boha, tímto zvláštním způsobem.

♣ Stadium Studenta
Každé ráno, když se probudíš, procvičuj se v tom, aby první myšlenka byla na Boha, světce nebo cokoliv  tě inspiruje. Můžeš-li udržet svoji mysl duchovně zaměřenou a otevřenou pro vyšší vedení
předtím, než se dáš do dalších aktivit, tvůj celý den tím bude povznesený.
            
♣ Stadium Hospodáře 
Po ranní meditaci se přesuneme k našemu každodennímu rušnému zaměstnání, našim povinnostem. I když jsme zaměstnáni navenek, můžeme si Boha připomenout ve všem co děláme.
A dělat naše povinnosti v klidu a radosti. 

♣ Stadium Rádce
V tomto období našeho života se začínáme stahovat z vnějších aktivit. Naše povinnost je nyní role  rádce a učitele pro druhé.  Tak jak se náš „Den jógy“ kloní k večeru, sami sebe  mentálně odpoutáme od aktivit a ještě jednou si odpočineme v míru meditace. 

♣ Stadium Svobodného poutníka
Poslední stadium je pro ty, kdo hledají pro sebe osvobození od všech světských záležitostí a zaměření se  na hledání Boha. Náš „Den jógy“ je završený. Se zavřením očí můžeme naše aktivity, myšlenky, úspěchy i neúspěchy nabídnout Bohu. A uvolníme naše egoistické oddělení se od Boha 
a zatoužíme po spojení s Božstvím. 

Tímto způsobem nás každý den  může přivést blíž k božímu spojení. A život naplněný takovými dny bude patřit k těm, které naplní náš opravdový duchovní osud. 

K jednotě v Bohu, Najasvámí Devi

Celý text  na  https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/ A yoga Day    Devi 21.6. 2018

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz 


Labuti pirka