Citáty

Citáty

Nějaký moudrý muž kdysi dávno řekl: Šílenství je dělat jednu a tu samou věc pořád dokola a čekat, že se něco změní

Do nebe nikdo nesjel z kopce, je to vždy výstup na horu.

Jsem šťastná, protože nemusím dělat věci, které dělat nechci (Sigourney Weaver).

Říká se: Bůh je nejšťastnější, když se jeho děti baví (z filmu Legenda o slavném návratu).

Nejdřív excelence, pak peníze (Andrej Kopčaj).

Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic se neozve. (Louis Armstrong).

Díky každodenním rituálům, člověk drží tak nějak pohromadě (Viktor Špaček).

Pokud jdeme unavení a vyčerpaní spát, unavení a vyčerpaní se můžeme i probudit. Proto je vhodné v době před spaním zameditovat, zacvičit a smýt tím případnou únavu jak duševní tak fyzickou nashromážděnou za uplynulý den (od Dany L.).

Předávejte duchovní dary ve formě vašich vynikajících dobrých vlastností těm, kteří je protřebují  a přijímejte ušlechtile duchovní hodnoty od těch, kteří jsou moudří a milují vás pro vaše vlastní dobro. Směňujte duchovní dary s myšlenkou Krista, s pocitem, že Mu dáváte dar vašeho srdce a dostáváte od Něj dar vánočního stromu vašeho čistého vědomí, bohatě zdobeného a zářícím duchovními hodnotami  všech, které jste potkali a milovali. Prostřednictvím vašeho rozjímání uvolněte vaši uvězněnou radost a nechte ji spočinout v srdci Kristově, které je ve všem. Nechte vaši radost tančit na nejvzdálenějších planetách, nad prázdnotou prostoru a v nebližších vlnách lásky. Pak teprve zachováte Krista v kolébce všech zjevných věcí  ( Paramhansa Jógananda) 

Ego je duše,  ktera se ztotožnila s tělem (Paramhansa Jógananda)

 

Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které nemohu změnit,
odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu a moudrost, abych je uměl od sebe rozlišit.
dr. Paul de Kriif
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Každý je zahradníkem své mysli. Někdo v ní pěstuje růže, jiný ovoce a někdo v ní suší jen seno.
 autor neznámý
-------------------------------------------------------------------------------
 
Jen rány dávají životu tvar a formu.( Michelangelo)
-------------------------------------------------------------------------
 
 
Hluboké vody zřídka bouří a tiše žijí lidé moudří.( Puškin)
 
Není nic vyššího než přiblížit se Bohu více než jiní lidé a šířit odtud paprsky světla mezi lidské pokolení. (Ludwig van Beethoven)
--------------------------------------------------------------------------------------
Vyznání
Miluju, miluju lidi i svět, miluju zápas a miluju květ, miluju slunce a miluju stín, miluju snění a miluju čin. 
Miluju moře a miluju les, miluju město a miluju ves, co nejvíc beru, bych nejvíc moh dát, milován býti chci a všechny mít rád. /neznámý autor)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Milujeme-li nejvznešeněji, pak vše nízké samo od sebe odpadá.   (Vivékánanda)
Ubohý je úsudek těch, kteří sebe neznají, a nad hříchy jiných pláčou.  ( Jan z Jenštejna)
-----------------------------------------------------------------------
 
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco, co bych jed,
dej mi zdravé tělo, Pane a nauč mě s ním zacházet.
Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím a umím napravit jej včas.
Dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá,
dej, at neberu moc vážně své pošetilé, malé "já".
Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost abych chápal vtip,
ať mám radost ze života a umím druhé potěšit.
 
(Thomas More) 
 
"Od času na čas navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí
(z něčeho) žít. Potom jdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žit.
Následně léky vyliji do kanálu – protože i já chci žit."  (Mark Twain) - J.T.
                     
 
 


Labuti pirka