La klubo Cigno

La klubo Cigno

estas vivanta en esperanto


Vítáme Vás mezi esperantisty!

Články z tohoto webu přeložili pro Vás esperanští přátelé z Mladé Boleslavi. Odkaz na  českou verzi pod každým článkem, další vstup možno pouze s heslem, získáte drahotovaesperanto@seznam, nebo  blanka.huzerova@post.cz>, . 

La artikolojn el la pagxoj preparis por vi esperantistoj el Mladá Boleslav. Referenco al cxehxa versio estas sub cxiu artikolo. La ĝojo disvastigas ĉirkaŭ  vin , la paco kondukas vin , La suno  de amo brilas en via koro, hodiaŭ, morgaŭ kaj  daŭre - cxehxe Afirmace

La clubo cignoLabuti pirka