Modlitba Modlitba

Modlitba


Modlitba  Františka z Asisi,

přebásněná Janem Skácelem….

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
 Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.
 Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
 Ať vědí, že se učím a že nic neumím.
 Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
 Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
 Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
 Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
 A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
 Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.
 A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
 co se změnit nedá a co se změnit dá
 Ach, pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,
 ať poučím se ze svých chyb.
 Nevím, jestli ty mě slyšíš a zda jsi vůbec tam,
 ale děkuji, že já jsem tady a směju se dál.

Labuti pirka