Tajemství českých rčení Tajemství

Tajemství českých rčení

z denního tisku

- O sto šest
Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené v roce 188O, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy začalo jeho úporné snažení o srdce své vyvolené zbývalo do 16 května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes například kverlulanti o sto šest zasílají na úřady veřejné správy žádosti o poskytnutí  informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Být z něčeho jelen
   Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolávání svého jména právě vykřiknutím slova "jelen", což je maďarský výraz pro "přítomen". To, že madarština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.

- Houby s octem
    Když se Ježíšovi dostalo houby s octem, neprojevoval velké nadšení. Když se o někom řekne, že o něčem ví houby s octem, znamená to, že neví o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky v láku to ale nemá nic společného, protože  rčení je nutno hledat v bibli, kde ukřižovanému Ježíši, který trpí žízní, římský voják posměšně podá na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu, tedy něco, z čeho se rozhodně nenapije a je tedy úplně k ničemu.

- Kout pikle
   Nejslavnější pikle kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně. Dnes podobní jedinci sedí v parlamentu. Hovorový výraz pro to, když pro někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc, kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem slova pikel, což je malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba měla tedy s dnešní, intrikaření, leccos společného.

- Chytat lelky/lelkovat
   Lelek - malý líný pták, jehož chytání je zbytečné. Lelek  je malý hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví hmyz. Líní lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli a tak slovo s chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a nepotřebným.

čerpáno z novin Halo,  15.ledna 2021 str.14 humorLabuti pirka