Test rozumu Test rozumu

Test rozumu

Udělejte si test zdravého rozumu

Svámí Krijananda


   Při práci s intuicí neopomíjejte doporučení vlastního rozumu. Pravda někdy je v rozporu s myšlenkovým úsudkem, ale není radno rozum zcela ignorovat. Mysl umí hrát mnoho her a je riskantní ji zcela důvěřovat, ovšem vesmíru vládnou zákony, které musíme respektovat. Pokud vám intuice radí vrhnout se z útesu, zapojte mozek a jednejte až do dalšího pokynu vyššího vedení podle zákonů gravitace.


   Je to jako v příběhu žáka, kterému jeho duchovní učitel říkal, že Bůh je ve všem, Když se jednou vracel domů po stezce v džungli, zaslechl dupot rozzuřeného slona. Podle jeho řevu žák usoudil, že se zvíře řítí proti němu. Zpovzdálí se ozýval hlas honáka, který se bál o život a na každého křičel: "Uhněte! Uhněte! Splašený slon!" Žák si pomyslel: "Můj učitel mi říkal, že Bůh je ve všem. Proto je Bůh i ve slonovi a ve mně. Jak by mohl Bůh ublížit Bohu?" A tak tam stál, když se slon vynořil přímo před ním.
   

    Slon ho zvedl chobotem do výšky, odhodil stranou a málem ho zabil. Nakonec se muž přece jen dopotácel k učiteli a vyčítal mu: "Podívej, co se stalo. Tvé učení je nesprávné." Učitel se zeptal: "Co máš na mysli?" A žák odpověděl: "To je pravda, ale proč jsi neposlechl Boha v podobě honáka, který na tebe volal, abys uhnul?"z knihy Intuice Svámí Krijananda čtvrtá kapitola Jak následovat intuici
je možno koupit a objednat viz https://www.knizniklub.cz/knihy/201741-intuice-jak-ziskat-vyssi-poznani.html
Labuti pirka