Věnováno Bohu

Věnováno Bohu

Historica Bible

Bible je nejen teologická kniha, ale i kniha historická.

Historica Bible - celý článek...


Andělé kolem nás

Je nespočetně andělů, kteří nám chtějí pomáhat

Andělé kolem nás - celý článek...


Babádží

Předhůří indického Himálaje, v oblasti Nainítálu, je místem, kde odedávna žili

Babádží - celý článek...


Ježíš

je známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Ježíš - celý článek...


Modrý Budha

Má moudrost , soucit a prostředky ,jak léčit

Modrý Budha - celý článek...


Obraz milosrdenství

Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti

Obraz milosrdenství - celý článek...


Proroci

Jejich popularita zasahuje po mnohá staletí celý svět. Pro řadu z nás jsou modelem i i ideálem. Pro jiné aspoň symbolem. Jak proroci žili a čím se stali mesmrteln

Proroci - celý článek...


Bohové Indie

V indickém panteonu bohů je Brahma stvořitelem. Svou nejdůležitější funkci plnil jako ochránce véd, nejposvátnějších textů brahmánů, a proto je také vždy zobrazován s knihou v jedné ze čtyř rukou. Jeho manželka Sarasvátí se k němu velmi hodí - je totiž bohyní učenosti.

Bohové Indie - celý článek...


Bůh je

1. vzduch, který dýcháme 2. voda, kterou pijeme 3. síla, kterou dostáváme 4. matka, vždy s otevřenou náručí 5. otec, jenž pečuje a chrání své lidské děti 6. soudce, který spravedlivě rozhoduje 7. přítel, který nikdy nezradí a s kterým nikdy nebloudíme 8. učitel, který den za dnem rozdává lekce, ale zároveň i zkouší 9. milenec, který nás obejme v chvíli nejtěžší 10. lékař, neustále uzdravující naše těla a duše

Bůh je - celý článek...