Život je učitel

Život je učitel

21. dubna 2013 nás náhle vzbudil ostrý zvuk telefonu uprostřed noci. Ve tmě jsme tápavě zvedli sluchátko a uslyšeli třesoucí se hlas přítelkyně z Assisi z Itálie. Sdělila nám zprávu, o níž jsme věděli, že jednoho dne přijde, ale vždy jsme doufali, že to bude ve vzdálené budoucnosti: Svámí Krijánanda opustil své tělo.
Za necelý měsíc by oslavil své osmdesáté sedmé narozeniny, ovšem již nějakou dobu jeho fyzické zdraví bylo chatrné, takže to nebyla úplně nečekaná zpráva. Přesto, pro ty, kdo k němu měli blízký vztah, to byl šok.

Byl pro mnohé z nás duchovním učitelem po většinu naší dospělosti. Pravděpodobně jsme sdíleli stejnou reakci: byl zde, aby nás vedl karmickými zkouškami a ukázal nám další kroky v našem životě. Jak bychom pokračovali bez jeho moudrosti, vedení a lásky?

Tak jak běží čas, si teď připomínáme šesté výročí jeho odchodu. Začínám vidět náš vztah v hlubším a širším smyslu. Opravdový duchovní učitel jako Svámidží, je dokonce mnohem víc než jeho moudrost, jeho vedení nebo láska.

Protože celý svůj život strávil slaďováním se se svým guruem, Paramhansa Jóganandou, to čím opravdu pro nás byl, nebyl muž, Svámí Krijánanda, ale prostředník božského vědomí, věčného a bez formy. Toto vědomí je v srdci každého života, všeho stvoření a povede nás dál, až dosáhneme spojení s Bohem.
Ráda bych se s vám podělila o některé životní lekce, které jsem se od Svámidžího naučila; 

možná zahrnuje lekce, které také vy jste se naučili od Božího Života, který vede nás všechny.

I když děláte vaše první malé, nejisté krůčky na duchovní cestě, opravdový učitel vidí potenciál vaší duše a povzbuzuje vás. Nikdo, kdo se upřímně pokouší, není znevažován nebo odmítán, ale spíš povzbuzován ve svém úsilí.

Každá osobní karma je jedinečná a spletitá. Jemně dává učitel každému lekce podle plánu vhodné právě pro něj, aby nám ukázal cestu z bludiště naší karmy.

Je nám opakovaně dávána možnost neúspěchu v našem úsilí, abychom se své lekce naučili. Bez odsuzování nebo kritizování, božský průvodce trpělivě pracuje s každým z nás a nezáleží na tom, jak jsme pomalí na cestě za cílem.

Role opravdového učitele je být vzorem, jak žít ve světě. Svým příkladem nám ukazuje jak zvládat životní situace a výzvy, které stojí před námi: jak překonat překážky, jak být k druhým vždy vlídný, jak svoji službu dělat radostně, abych jich uvedla jen pár.

Po určité době boží průvodce odstoupí stranou, aby nám umožnil vést a učit druhé.
Postupně, tak jak vyrůstáme v naší duchovní sebedůvěře a síle, se musíme naučit stát na svých vlastních nohách a z moudrosti brát to, co jsme sami obdrželi. Potom roli našeho učitele – vzoru můžeme použít, abychom pomáhali druhým.

A nakonec opravdový učitel opustí své fyzické tělo, abychom si mohli uvědomit, že jeho vědomí nebylo nikdy svázáno s jeho formou. A když se to stane, můžeme ho vnímat tak často, jak často na něj budeme myslet.

Stejný postoj vážnosti, pokorné úcty a radostné lásky, který jsme k němu cítili, když byl fyzicky přítomný, nyní můžeme rozšířit na každého a ke všemu. Když přítomnost Boha cítíme kdekoliv, pak si uvědomíme, že tento Boží život tu byl vždy a bude pokračovat, náš průvodce ke svobodě.


Jak napsal Paramhansa Jógananda: „V tichu své duše se pokorně skláním před Tvou všudypřítomností a vím, že jsi mne vždy vedl po cestě nahoru k Sebeuvědomění.“S hlubokou vděčností k našemu Věčnému průvodci
.
Najasvámí Devi

www.jyotishanddevi.org Life Is the Teacher 25.4. 2019

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz
Labuti pirka