Životopis jogina

Životopis jogina

Paramhansa  Jógananda

 Tato kniha vlastního životopisu jógina je uznávaným mistrovským dílem duchovní literatury a její četba je poselstvím naděje pro všechny hledače pravdy a zároveň nenásilnou učebnicí filosofie jogy i základů krijajogy, které Jógananda objasňuje na zakladě svých životních příběhů. Líčí živě podrobnosti výcviku u svého gurua Juktešvára , píše o setkáních u Mahátmy Gándhiho,,Sira Dtzagadiščandry Boseho  , Rabindranatha Thákura, s Lutherem Burbánkem a Terezou Neumanovou, ale i s jogovými mistry jako Babadži a světci v Himalájích. Indickou jogu přednášel i  v Americe, , kde v Kaliformii založil Ústav jogy. Své duchovní zážitky předává  v knize  i básní Samádhí.

Zmizely závoje světla a stínů,

zvedly se všechny páry žalu,

odpluly všechny soumraky prchavé radosti,

pryč je i šerá fata morgána smyslů.

láska, nenávist, zdraví, nemoc, život a smrt,

všechny ty falešné stíny na plátně duality zanikly....atd...

Poslední dotisk této knihy přeložené dr. Dušanem Zbavitelem vyšel v lednu 2012 výtah některých kapitol možno najít na tomto webu Moudra inspirovaná Rádžajógou a Životopisem jogína  http://www.labutipirka.cz/jogova_skola_v_ranci-304-602-1.html a http://www.labutipirka.cz/jak_jsem_se_stal_svamim-304-600-1.html a http://www.labutipirka.cz/krijajoga_dle_joganandy-304-410-1.html

a elektronicky je kniha na http://files.jogaradosti.webnode.cz/200001331-ef39df035a/%C5%BDivotopis%20jog%C3%ADna.pdf

 

JoganandaLabuti pirka