Jóga, dech a meditace Joga

Jóga, dech a meditace

 Ztracen a nalezen v Indii 
 Václav Krejčík .


Kniha byla vydána v roce 2015  v nakladatelství Grada Publishing

Autor  o knize říká, že vznikla neplánovaně a je ovlivněna jeho cestou do Indie, která s ním zatočila a rozvibrovala mu život a především  jeho energii. Je to vlastně intimní pohled do duše Zápaďana v životních situacích severní Indie. Emoce, pády, vzestupy a vnitřní dialog odhalující strachy, sílu ega a spontánní radost. Knížka pojednává nejen o geografii Indie, ale především popisuje úzké a klikaté cesty dovnitř sebe sama.  Prohlašuje, že je to jeho příběh na kurzu jogy, velké prozření a objetí sebe sama
V knize najdeme rovněž jogové techniky pro cca 30ti minutovou domácí praxi - pranajáma, meditace, krije, sestavy a tipy prp rozproudění a expanzi životní síly.

Zajímavé je i jeho vysvětlení a historie pozdravu Slunce

    V indické mytologii představuje teplo tvořivou sílu.  Je to síla zrodu. Naše srdce lze vnímat jako duchovní silu, zdroj světla, zdroj pravdy. Když provádíme pozice pozdravu slunci, klaníme se slunci /nejvyšší pravdě/ Propojujeme se s vyšší pravdou v našem fyzickém těle.  Súrja je představa životní síly a nejvyšší božské entity.  Bůh Surja jede na obloze svým vozem taženými sedmi koňmi. Vůz je řízen vozatajem Arjunou / v překladu červený - ztělesnění červánků/ Sluneční božstvo při svém putování od východu k západu vytlačuje tmu a hvězdy. Svítí na životy na zemi, odpuzuje špatné síly a nemoci, hojí a přináší životodárnou energii a sílu, která je reprezentována na zemi personifikací boha Išvára /Pán/ Ten na sebe nabírá tři kvality /tvořivost, udržování , ukončování/ a podoby tří bohů hinduismu, kterými jsou:

Brahma, který tvoří
Višňu, který udržuje
Šiva, který ničí a ukončuje

Tvořivost , udržování a dokončení jsou kvality, které za starých védských rituálů tvořil princip uctívání slunce. Teprve v 19.století došlo k vytvoření uceleného systému pozdravu slunci jako "cvičební rozcvičky", zhruba okolo roku 1897, kdy byl Rajah of Aundh /Pratinidi/ inspirován systémem cvičení švédského gymnasty Sandowa. Byl věrným praktikantem, což vedlo k vytvoření  posloupnosti pozic a pozdrav slunci byl na světě. Využíval ho pro trénink mužů, aby získali sílu!Labuti pirka