Krijananda - poslední vůle a současnost Ananda Assisi Krijananda poslední vůle

Krijananda - poslední vůle a současnost Ananda Assisi

dle dopisu Kirtani Stickney – duchovní ředitelky v Ananda Assisi 
uveřejněného na webu Ananda Assisi

Jak mnozí z vás víte, 21.4.2013 Svámí Krijánanda opustil své fyzické tělo. Jestliže jsme na jedné straně byli zarmouceni z jeho odchodu z našeho fyzického světa, na druhé straně jsme se z hloubi srdce radovali z jeho svobody v Bohu.

Svámidží zanechal Anandě a světu bohaté dědictví duchovních pokladů a mezi nimi komunity Ananda na třech kontinentech. Víme, že mnozí z vás jste navštívili tyto komunity a všichni jste nějakým způsobem posilněni – požehnáni knihami, hudbou, satsangy, učením, a mnoha
aspekty, které tvoří tento ohromný odkaz. Naše srdce a naše duše budou vždy vděčné
za neocenitelný dar života Svámídžího, přímého žáka velikého avatára Paramhansa Jóganandy.

Svámidží zanechal dokument napsaný v roce 2005 – nazvaný Poslední vůle, závěť a duchovní dědictví Svámí Krijánandy, ve kterém Svámí jmenoval svým duchovním nástupcem Jyotishe Novak. V tomto dokumentu podtrhuje především směr pro jeho hlavní dílo, komunity Ananda.
Je to velice inspirující text a chceme se s vámi podělit o některé jeho části:

Kritéria pro výběr lidí, kteří budou v Anandě mít zodpovědnost budou:


oddanost, altruistická služba pro druhé, nestranná oddanost pravdě a spravedlnosti, sladění se s boží vůlí, vyjádřenou duchovním paprskem, který se projevil v založení Anandy.

Duchovní představitelé Anandy mají být muži a ženy hluboké a upřímné oddanosti, pokory a sladěni s duchovním paprskem vyjádřeným prostřednictvím Anandy, kteří dávají najevo nestrannou lásku k druhým, intuitivní cit, který nazývám láskou k boží jiskře, která je v každém, tu duši, která věčně touží po spojení s Bohem

Tímto dopisem vás chceme ujistit, že Ananda bude udržovat živou inspiraci, duchovní cvičení, učení a model praktického života přenesené Paramhansa Jóganandou a Svámidžím.
 
Zveme vás, abyste se osobně přijeli podívat na dynamické uskutečňování snu Jóganandy  prostřednictvím Svámí Krijánandy, na Kolonie světového bratrství;
Tady v Anandě Assisi naše komunita s přibližně 150 oddanými členy, kteří zde trvale bydlí, je v neustálém rozvoji.

V roce 2014 budeme slavit 30 let v Evropě. Ve skutečnosti tato léta uběhla velmi rychle, a pokud se ohlížíme na to, co bylo uskutečněno z Jóganandova snu, je vidět, že energie mnoha let a mnoha rukou byla nutná, aby vznikla Ananda Evropa, jak ji vidíme dnes.
 
V 10 evropských zemích je asi 50 Ananda meditačních skupin, z toho 34 v samotné Itálii. Díky tomu všemu, se tato učení každý den dostanou k tisícům lidí.

Již 30 let Sdružení Ananda podporuje rozvoj komunity v mnoha projektech:
Ananda vydavatelství (rádi bychom vydali poslední knihy Svámídžího), školní projekt „Vzdělání pro život“, Akademie umění, kreativity a uvědomění, zemědělský projekt „Země světla“ a mnoho dalších. Podpora v poslední době byla věnována vytvoření Federace Ananda, která představuje a koordinuje činnost všech našich komunitárních projektů a jejím webovým stránkám, které ukazují a vysvětlují každý projekt a také ukazují směr růstu celé komunity.

Děkujeme ze srdce všem, kteří se cítí inspirování k daru pro naše aktivity.

Každá kapka přispěje k uskutečnění Jóganandovy vize, která se neomezuje jen na fyzické místo Ananda, ale „Anandu“ jako místo duše, které zahrnuje vás všechny.

Naše hlavní starost je vždy obrácena k vám všem, jako dokonalým duchovním bytostem a pomoci vám žít v radosti a harmonii stále dokonalejší, aby také vy jste mohli pomoci ostatním dosáhnout těchto ideálů.

Žijte tak, jak Svámidží řekl na konci filmu „Hledání štěstí“ novinářce >Juliet

 „Nežij nešťastně, žij šťastně. A řekni vaším čtenářům, že je mám rád!“

 

Volně zpracováno a čerpáno z http://www.ananda.it/en/paypal/swami-kriyananda
s-last-will(http://www.ananda.it/en/paypal/swami-kriyananda-s-last-will)     L.M.

 Labuti pirka