Krijananda vypráví jak vznikaly jeho knihy Krijananda vypráví

Krijananda vypráví jak vznikaly jeho knihy


Volně zpracováno dle knihy „The story behind the story“ – Co se skrývá za příběhy, aneb můj život  ve službě prostřednictvím knih. 

 Knih v českém jazyce je bohužel vydáno velice málo - pouze Rádža jóga a Sluneční znamení, dále musíme čerpat z anglických a indických originálů. Krijánanda napsal přes 80 knih a jeho kniha Konverzace  s Jóganandou se stala světovým bestsellerem; byla přeložena na třech kontinentech a  jeho kniha o Anandě se stala základem pro film Finding Happiness, který byl poprvé uveden v roce 2013 v Los Angeles krátce  po odchodu Svámího.  

Svámí Krijánanda se v 21 letech vzdal myšlenky psát; chtěl nejdříve své vědomí sladit s Božím vědomím. Krátce po tomto svém rozhodnutí našel svého gurua Paramhansa Jóganandu. Byl to Paramhansa Jógananda, kdo mi ukázal jak pomoci druhým, vypráví v knize,  protože jsem po tom toužil: hledat Boha nejdříve uvnitř sebe a potom sdílet s ostatními své vlastní zkušenosti Jeho radosti. 

První uváděná kniha, o které píše jak vznikla, má název „Pryč z labyrintu“  a byla napsaná po jeho odloučení ze SRF (1962); první napsaná pod vlivem inspirace jeho gurua a pokynu, aby sdílel jeho učení psaním. Zamyslel se v ní nad článkem profesora oddělení filosofie Technického institutu v Massachusetts. Profesor dal svým čtenářům přehled základních myšlenek té doby. Jeho závěr byl, že vývoj nemůže být progresivní,  je to jen čistě proces nekonečných změn. Krijánanda tento pohled považoval za velmi depresivní a dal si do souvislosti ostrý vzestup sebevražd teenagerů v minulé době, způsobený beznadějí a cynismem  v mladých myslích moderní výchovou. Sám neviděl nic depresivního na faktech, které objevila moderní věda. Byl to je způsob interpretace těchto faktů některými lidmi, která je přivedla k závěru, že vše je bez významu. Krijánandův názor byl naprosto odlišný, založený na výkladu učení jógy a védanty jeho gurua: vidění významu ve všem.

Potom následuje druhá jeho kniha, první publikovaná  na vlastní náklady;  použil peníze za vyučování  na Kalifornské universitě v Davisu. Kniha se nazývá  Universe - theYours- !  Jsem Váš – Vesmír“ a vybízí mladé lidi k hlubšímu a pozitivnímu zamyšlení nad životem.

Třetí kniha je Ananda jóga pro vyšší uvědomění. V roce 1965 v San Francisku a okolí začal vyučoval Hatha jógu.  Paramhansa Jógananda nevyučoval sám ásany, ale vřele je doporučoval; často mne požádal, abych předvedl ásany, když přišli hosté.  Vytvořil jsem nový přístup, říká Krijananda, jakmile jsem cítil, že jsem více sladěn s pravým významem jógy, jinak než jak byla Hatha jóga prezentována. Systém, který jsem rozvinul,byl v souladu se vším co on učil a cítím že je správné představit tento systém jako jeho, ne můj vlastní. Dnes je Ananda jóga známá a cvičí se v mnoha zemích.

Čtvrtá kniha: Kniha Brighu-starobylá kniha proroctví Indie vypráví pravdivý příběh o  zkušenosti z roku 1959 ve městě Barnala, v Pandžábu.

Pátá kniha Intentional Communities - How to Start Them and Why (Original Title: Cooperative Communities - How to Start them. and Why – Komunity s určitým záměrem -  Jak začít a proč ) byla napsána během jara 1968. V dubnu  zakoupil Krijánanda pozemek na úpatí Sierra Nevady v severní Kalifornii, strávil tam týden ve stanu o samotě a napsal hlavní poznámky k této knize. Tato kniha zůstala dlouho bestsellerem ve své kategorii, i když třeba jen proto, pokud vím, píše,  byla jediná o tomto tématu.

Šestá kniha: Umění a věda Rádža jógy. Po založení komunity Ananda bylo potřeba podpořit tento záměr a proto jsem začal psát lekce pro domácí studium pod názvem "Fourteen  Steps to Perfect Joy." - 14 kroků  k dokonalé radosti. Původní přání bylo, aby lekce nesoupeřily s lekcemi SRF; založil jsem je proto na Hatha józe, vypráví Krijananda. Na psaní jsem měl jen málo času : pátek večer, když jsem se  vracel  po týdnu práce do Ananda Village. O několik let později jsem se rozhodl být věrný tomu v co skutečně věřím. Jógové pozice byly druhotná část vědy Rádža jógy. Zvolil jsem odlišný přístup k učení gurua než SRF, přístup, který on sám začal v kurzech o starodávném učení Pataňdžaliho. Takže moje učení o Rádža józe jsou založena na vysvětlení jeho Osmistupňové cesty. Tyto lekce byly velice oceněny mnoha lidmi, kteří říkali, že je to nejsrozumitelnější a nejvíc kompletní materiál, který byl dostupný. Tyto lekce vyšly i knižně, a také jako Rádža jóga vyšla i v českém jazyce. 

Následovaly další knihy : „Vaše sluneční znamení jako duchovní průvodce“. Kniha se stala populární  a pomohla mnoha lidem. Byla přeložena do češtiny.

A  další knihy: „A visit to Saints of India“ - „Návštěva u indických světců.“ 

Letters to Truth Seekers - „Dopisy opravdovým hledajícím“, Stories of Mukunda - „Příběhy Mukundy“, 

The Jewel in the Lotus - „Drahokam v Lotusu“, Keys to the Bhagavad Gita- „Klíče k  Bhagavad Gitě“  (nejdůležitější místa z rukopisu mého gurua k výkladu Bhagavad gíty), Give Me Thy Heart (A  Rule for Monastics= Řád pro mnichy) Dej mi tvé srdce. The Road Ahead, „Cesta vpřed“ obsahuje určitý počet předpovědí mého gurua o budoucnosti lidstva.

The Path (One Man' s Quest on the Only Path There Is) - „Cesta“   je kniha, která vypráví o tom, jak se Krijánanda dostal  na svoji duchovní cestu. Stala se vyznáním mladého muže, který hledá pravdu a nachází ji po boku Jóganandy. Autor pracoval na první části knihy a v květnu 1976 práci musel přerušit a vrátit se  do Anandy, kde vznikl požár.  450 ha ze 700  bylo zcela zničeno a 21 domů ze 22 vyhořelo do základů. Když pomohl s tím, aby se v komunitě udržel duch optimismu, vrátil se na Havaj, aby dokončil první část knihy.  Na podzim se do Anandy vrátil a knihu dokončil. 

Napsal dvě útlé knížečky básní. Po nich následovala kniha Education for Life - „Výchova pro život“. V Ananda Village již existovala škola, když napsal tuto knihu. Byla to krystalizace konceptů, které slyšel od svého gurua. Dal jim formu, aby pomáhaly při vedení škol.

Po  knihách: „O umění vést lidi“, „Magnetismus peněz“, „Náboženství v Novém Věku“ a dalších dvou útlých knížkách, začal psát sérii útlých knížeček The "Secrets" Series „Tajemství“ . Vycházely na začátku sedmdesátých let. Původně jako jednotlivé listy, které bylo možno mít kdekoliv na očích, například  na dvířkách ledniček. Tyto myšlenky měly původně název Průvodce k vnitřní radosti a měly lidem ukázat jednoduché způsoby ke zvýšení lidského štěstí. První z těchto útlých knížeček se nazývala Secrets of  Happiness- Tajemství štěstí a obsahuje stejně jako další, jednu myšlenku na každý den v měsíci. Protože se stala populární, odstartovala sérii dalších „tajemství“, které byly psány s následujícími myšlenkovými záměry

1. zajistit propagaci pro nově vzniklé nakladatelství Crystal Clarity Publishers.

 2. ukázat praktické využití učení Jóganandy v nejrůznějších životních situacích a učit se jejich pomocí  překonávat životní překážky. 

Knížečky, které byly vlastně tzv. lekce ve zkratce, se autorovi psaly lehce, ale vydavatel radil: „neříkejte jak málo času bylo potřeba k jejich napsání“  - některé vznikly i během dne, protože k tomu, aby bylo možné je sepsat, bylo potřeba mnoho let zkušeností; vznikaly například při čekání na příjezd členů do Ananda komunit a podobně. Po Tajemství štěstí vznikají další, jež je možné zakoupit si v obchůdcích Ananda komunit, objednat v e-shopu, nakladatelství nebo se seznámit s některými hesly z knih na Facebooku, případně s laickými překlady originálů těchto knížeček zakoupených při návštěvě komunity. 

Postupně vznikla následující „tajemství“:

Tajemství prosperity

Tajemství lásky

Tajemství zdraví a správného života

Tajemství vnitřního míru

Tajemství vedení

Tajemství získat lidi na svou stranu

Tajemství manželství

Tajemství překonávání škodlivých emocí

Tajemství přinášení míru na Zem

Tajemství pohodlí a radosti

Tajemství přátelství

Tajemství sebepřijetí

Tajemství úspěchu

Tajemství meditace

Tajemství pro ženy

Tajemství pro muže

Malá tajemství štěstí, úspěchu a přátelství psaná pro  děti  Nakladatel Werner připravil knihu z různých tajemství, ale Krijánanda nebyl příznivcem tohoto záměru, protože kouzlo těchto knížeček spočívá právě v jejich maličkosti a souhrnné vydání se nestalo nikdy tak populární jako vlastní série oddělených knížeček. 

Kniha Cities of Light - „Města světla“  byla napsána v roce 1988, v době 20. výročí založení první komunity Ananda. Krijánanda byl osloven z nakladatelství Crystal Clarity Publishers s návrhem oslavit výročí knihou  o Ananda komunitách; kniha popisuje co je Ananda a vysvětluje jak jsou harmonické skupiny lidí, kteří žijí  a pracují spolu, potřebné pro svět. Kniha byla napsána během 4 dní.

Kniha   Do It Now - „Udělej to teď „- Žít moudře, žít dobře.  Obsahuje hesla, která byla rozesílána prostřednictvím emailů z Anandy Assisi, jako hesla na každý den. Celkem 366. Nápad na vytvoření této knihy vznikl v době, kdy psal mnoho malých knížeček, „Tajemství“ s 31 myšlenkami pro každý den v měsíci.  Protože nechtěl zapomenout to nejdůležitější a nechtěl se opakovat, pokusil se napsat knihu v jednom dni,  až do tří hodin druhého dne. Chtěl ji pečlivě opravit a připravit k publikování. Bohužel byl nucen vše editovat a připravit dříve než se očekávalo. Měl zakázku z obchodního nakladatelství pro vytvoření kalendáře na tři roky dopředu, a proto i zde poprvé uvádí vlastní knihu, vlastně teprve připravovanou. 18.prosince 1994 se podrobil závažné operaci srdečních chlopní a lékař mu doporučil alespoň roční přestávku. Operace však přišla náhle a termíny k dokončení kalendářů běžely a i když od svého záměru byl lékaři zrazován,  již   únoru následujícího roku dokončil editaci knihy Udělej to teď.  Tato kniha se stala jednou z jeho nejoblíbenějších. 

Během roku "klidu" po operaci srdce v létě 1994, napsal Krijánanda knihu    Meditation for Starters „Meditace pro začátečníky“   a Awaken to Supersonsciousness - „Probuzení k nadvědomí“.

Kniha  Affirmations for Self-Healing - „Afirmace pro sebeuzdravování“, obsahuje 52 tvrzení s výkladem. V roce 2013 byla rozesílána týdně jedna afirmace jako inspirace prostřednictvím emailů z Ananda Assisi  stoupencům  komunit Ananda. Tato kniha byla napsána pro nedělní bohoslužby. V úvodu knihy vysvětluje umění vytváření účinných  afirmací

 A Place Called Ananda - „Místo zvané Ananda“ je komplexní pohled na komunity Ananda, jak vznikaly a o životě v nich. Krijánanda

Kniha uvažoval o vzniku komunit ještě dříve než se setkal se svým guruem; poprvé  kolem svých 15 let a po setkání s Jóganandou se tento sen ještě utvrdil, možná, že k tomuto úkolu byl předurčen ještě dříve než se narodil. Kniha je současně i reálným objasněním situace, která vznikla po jeho odloučení z SRF a stala  se  základem historie Anandy. 

Jednou z nejdůležitějších knih Krijánandy je kniha Conversations with Yogananda - „Konverzace s Jóganandou“, jejíž napsání vlastně navrhl Krijánandovi Jógananda ještě v době, kterou prožíval Krijánanda  s ním. Je odezvou na tento požadavek a zároveň obohacena o jeho vlastní pozorování během  60 leté meditační praxe. Kniha vysvětluje, že opravdový guru vyjadřuje své vědomí nejenom prostřednictvím slov, ale i dalšími různými způsoby, zabarvením hlasu, gesty, řečí těla. Autor píše, že Jógananda byl náš skutečný opravdový duchovní učitel i do budoucnosti. 

I když další knihy Krijánanda již nenapíše, myšlenky a písně jsou stále živé a jeho přítel a „pravá ruka“  Jyotish Novak  se stal jeho pokračovatelem. I on píše duchovní knihy; jeho žena Devi napsala knihu o životě svámí Krijánandy:  Faith is my Armor - The Life of Swami Kriyananda – Víra je můj štít.

Asha Praver, také dlouholetá spolupracovnice, uspořádala příběhy o Krijánandovi od mnoha lidí, kteří se  s ním setkali a pomohl jim svojí moudrostí a zkušenostmi: Swami Kriyananda As We Known Him -Svámí Krijánanda, tak jak jsme ho znali.

Zpracovala B.H. Upravila L.M. srpen 2015Labuti pirka