Rebel Rebel

Rebel

Karel Spilko
 
Rebel je sám sebou za každé situace.
Nebude s tebou souhlasit za žádných podmínek, když to tak necítí.
Lidé se ho bojí, protože je opravdový a přirozený.
Nenávidí ho, pomlouvají ho, ale zároveň mu závidí.
Rebel ukazuje ostatním, jak jít po vlastní cestě, ať je obklopen „blbými“ časy.
Ani ty neskláněj hlavu před domnělými autoritami.
Když chceš odejít od nudného rozhovoru, odejdi.
Za nikým nedolézej a nikomu nepochlebuj.
Nikomu nepatříš a ani nikdo druhý není tvůj majetek – na to nezapomeň.
Pohybuj se životem svobodně a uvolněně.
Vítej každou příležitost, která vyzkouší tvůj důvtip a um.
Vše je pomíjivé, proto nehledej místo, kde budeš trvale spokojený.
Slovo „navěky“ patří jen ke změně, jinak je vše pomíjivé a mnohdy
nepředvídatelné.
Na nic nečekej a dělej rovnou to, na co máš chuť.
 Tak se staneš rebelem.
Rebel se nebouří, ale je přirozený a pravdivý.
Jde si svou cestou za tím, co má rád.
A všem, kteří mu chtějí ukazovat cestu, řekne:
„Ukázat mě ji můžete, ale rozhodovat se o směru budu sám“.  
 
 
Více na www.matrix-neo.cz


Labuti pirka