Slibuji sám sobě Slibuji sám sobě

Slibuji sám sobě


Christian D. Larson (1874 - 1962)  - Krédo optimisty

 

- že budu silný, aby nic nemohlo narušit klid mé mysli 

- že budu  s každým, koho potkám, mluvit o zdraví, štěstí a prosperitě

- že dám všem svým přátelům pocítit, že mají svou cenu 

- že se budu dívat u všeho na světlou stránku a naplňovat svůj optimismus 

- že budu myslet jen na to nejlepší, pracovat co nejlépe a očekávat to nejlepší 

- že budu stejně nadšený z úspěchu druhých jako z úspěchu vlastního 

- že zapomenu na chyby minulosti a položím důraz na lepší výsledky v budoucnosti 

- že budu světu ukazovat jen veselou tváří a usmívat se na každou bytost, kterou potkám 

- že budu věnovat hodně času tomu, abych vylepšil sám sebe, až mi nezbude ani vteřina, abych kritizoval druhé 

- že budu velkorysý, abych si dělal starosti, příliš ušlechtilý, abych se zlobil, příliš silný, abych se bál, a příliš šťastný, abych si dovolil nějaké trápení 

- že budu o sobě smýšlet dobře a hlásat to celému světu, nikoli slovy, ale velkými skutky 

- že budu žít ve víře, že celičký svět stojí na mé straně, dokud se nezpronevěřuji tomu nejlepšímu v sobě

 

z knihy Denní naučení Rhornda Byrne  - 111 a 112.denLabuti pirka