Léčba smíchem Léčba smíchem

Léčba smíchem

LÉČENÍ VE DWAPARAJUZE: SMÍCHEM, MEDITACÍ A SLADĚNÍM
Peter van Houten  M.D. Z promluvy 12.8. 2015 v  Ananda Village.

V knize Náboženství v Novém věku, svámí Krijánanda uvádí, že od doby, kdy svět vstoupil do Dwapara Jugy plnou silou v roce 1900, vidíme vzrůstající počet průlomů v prevenci a léčbě nemocí a chorob. Mnoho z nich je založeno na novém pochopení, že energie  je základní podstatou hmoty. Vidíme, že určité části těla, které byly považovány za neměnitelné v dospělosti, jako mozek, mohou být uzdraveny a dokonce proměněny. Mnoho z těchto nových léčebných přístupů bylo buď předpovězeno nebo doporučeno Paramhansa Jóganandou včetně použití smíchu nebo humoru jako léčebné techniky.

I. SMÍCH
Když jsem byl nový na duchovní cestě, byl jsem velmi vážný a někdy až zasmušilý. Zřídkakdy jsem se usmíval nebo smál. Svámí Krijánanda použil velmi zajímavou techniku, aby mne zbavil tohoto nešťastného sklonu: zavolal mi v šest hodin ráno nebo v jedenáct hodin v noci, aby mi jen tak řekl nějaký vtip. Nejenže jsem jeho chování považoval za neobvyklé, ale někdy jsem musel „zapracovat“ na tom, abych se zasmál. Když se dívám zpět, jsem překvapený jak dlouho v tom vytrval, protože jen postupně se můj smysl pro humor začal zlepšovat. A nakonec, když jsem byl schopný se smát snadno a spontánně jeho vtipům, mi už nikdy nevolal jen proto, aby řekl nějaký vtip.Pár let před Krijánandovou smrtí, na společném obědě i s jinými přáteli, jsem mu vyprávěl pár legračních historek. Srdečně se smál a potom se na mne podíval zamyšleně 
s náznakem úsměvu. Řekl: „Petře, ty jsi stal téměř vypravěčem vtipů.“

Uzdravující síla smíchu 
Paramhansa Jógananda často říkal, že smích je pro člověka zdravý. Na svých přednáškách a v článcích doporučoval, aby lidé četli jednu legrační historku denně. Popisoval smích jako „dobrou myšlenkovou výživu pro zotavující se mysl“ a těm, kdo se potřebovali uzdravit, aby se pohybovali ve společnosti takových lidí, jejichž smích a radost jsou nakažlivé. A výživa smíchem, píše, „plní naši mysl slunečním světlem a má sílu nás znovu vzpružit po pár měsících.“

Svámí Krijánanda, jako i Jógananda, viděl smích jako nástroj uzdravující nemoc a přinášející trvalé zdraví. To ukazuje jak smích může vyléčit nemoc. Krijánanda cituje Normana Cousins, dobře známého spisovatele, který se záměrně smál několik hodin denně, po několik měsíců a byl schopen sám sebe naprosto uzdravit, po té co mu bylo řečeno, že má nevyléčitelnou nemoc. Sám v hotelovém pokoji s promítacím projektorem se díval na mnoho legračních filmů každý den včetně Candid Camera klipů a starých filmů Marx Brothers’ (Bratři Marxové) a občas se smál celé hodiny. 

II. MEDITACE
Chronické nemoci naší doby zahrnují mnoho dobře známých chorob: cukrovku, Alzheimerova chorobu, roztroušenou sklerózu, vysoký krevní tlak, srdeční potíže, astma, deprese, úzkosti, demenci. Překvapivě, všechny tyto obtíže, včetně poruch chování, mají jednu věc společnou: zánět v tělesných orgánech, které jsou do toho zatažené. Vzhledem k vysokému výskytu nemocí spojených se zánětem, objevuje se přirozeně otázka, jaký je nejlepší způsob léčení zánětlivého procesu v těle?

Program  Dean Ornish pro srdeční potíže 
(16.7.1953, americký lékař a výzkumník pro preventivní léčbu nemocí změnou životního stylu)
Po mnoho let, tento významný lékař nabízí lidem se srdečními potížemi program, který zahrnuje nejen vhodnou výživu, ale také hatha jógu a meditaci. Lidé mu často říkají, že mají rádi program ohledně výživy, ale žádají ho, aby mohli vypustit hatha jógu a meditaci. 
Odpověď je vždy „ne“, protože všechny studie dokládají úspěch programu včetně těchto částí.
Od té doby je mnoho jiných studií, potvrzujících, že blahodárný protizánětlivý účinek na srdeční choroby je výsledkem komplexního přístupu, který na chorobu útočí mnohými terapeutickými způsoby, výživou, fyzickou aktivitou, životním způsobem a meditací. Jak se ukazuje meditace je velmi důležitou částí programu.

Meditace, srdeční choroba a vysoký krevní tlak
Počínaje rokem 2008 se objevovaly další studie, dokládající, že meditace snižuje výskyt nemocí předcházením zánětlivých poměrů, souvisejících se stresem, včetně srdečních chorob. Pozdější výzkumy, uveřejněné v 2011 a 2012 ukázaly, že meditace snižuje a někdy zvrátí zánět, způsobený dlouhodobým stresem. Většina těchto nedávných výzkumů potvrdila, že při snižování stresu měla meditace důležité ochranné účinky. 

Ve 2012 byly publikovány výsledky prvního dlouhodobého (deset let) výzkumu meditace a chorob srdce. Výzkumníci rozdělili 200 lidí se srdečními nemocemi na dvě skupiny. Jednu skupinu naučili meditovat dvakrát denně po dvaceti minutách. Druhá skupina byla vyzvána, aby podobně dlouhý čas trávila cvičením, nebo přípravou zdravého jídla, činnostmi obvykle doporučované lékaři pro pacienty se srdečními potížemi.

Zhruba po deseti let výzkumníci zjistili, že jednotlivci, kteří meditovali dvakrát denně dvacet minut, snížili riziko srdečního infarktu nebo mrtvice o 66 % víc než ti v kontrolní skupině, kteří vůbec nemeditovali. Také se u nich snížil krevní tlak a udávali, že lépe kontrolují pocit vzteku.

Dnes většina lidí chápe důležitost změny životního stylu, které jsou v lékařství běžně doporučovány ke zlepšení zdraví a snížení rizika předčasné smrti: lepší výživa, cvičení, a dostatečný spánek snižují stres. Přesto meditace nebyla přijata tak široce jako prevence péče o zdraví, jako jiný terapeutický nástroj. Stále více a více se objevují kurzy meditace nabízené v nemocnicích pro pacienty a jako součást výcviku lékařů, včetně instrukcí, jak naučit pacienty meditovat. Lékaři jsou tak vnímavější k prospěchu z meditace, včetně preventivních účinků pro nemoc. Věřím, že tyto nedávné výzkumy povzbudí více lékařů, aby doporučovali meditaci, a že se meditace brzy stane jedním ze základních kamenů dobré preventivní lékařské péče, které snižují stres, spolu s vhodnou výživou, pravidelným cvičením a spánkem.

Meditace a změny DNA
Paramhansa Jógananda řekl, že když meditujeme, naše DNA, náš genetický materiál se bude měnit. Když jsem toto tvrzení četl poprvé, mé vědecky trénované mysli to nedávalo absolutně žádný smysl. Zdálo se mi, že rentgenové paprsky nebo toxické látky by mohly ohrozit naši DNA uvnitř jader našich buněk, ale neviděl jsem žádný způsob, jak by se DNA mohla zlepšovat. Přesto v posledních deseti letech je tu  určité množství objevů, které potvrzují Jóganandovo tvrzení. Nyní chápeme, že tam může být to, co je známé jako „epigenetický jev“. Tento výraz v podstatě znamená, že mnoho genů může být spuštěno nebo zastaveno v závislosti na našem chování. Na tom co jíme, zda kouříme, na druhu našich myšlenek, a na tom, zda meditujeme. Naučili jsme se, že všechno v našem životním způsobu, bráno jako celek, ovlivňuje náš genetický materiál a že meditace zvlášť je velmi důležitý faktor, který určuje, zda gen, který působí nemoc ze zastaví a gen působící zdraví se zapne. 

III. SLADĚNÍ 
Kdybych mohl vybrat jen jeden dílek doporučení těm, kdo následují Paramhansa Jóganandu, o tom jak zůstat zdravý a mít se dobře, jakou část bych jim měl dát?
Řekl bych, že sladění s guruem je nejdůležitější věc, protože všechno ostatní v životě bude z tohoto sladění vyplývat. Při blížících se zdravotních problémech skrze sladění se, budeme vedeni guruem  nejen v tom co je nejužitečnější pro náš duchovní rozvoj, ale také v tom, co prospěje našemu zdraví a štěstí. Když pracujeme na sladění, zjistíme, že jsme vedeni k tomu dělat správné věci, podporovat dobré zdraví, včetně vhodné výživy, cvičení a léků.  

Jakmile se jednou zaměříme na sladění, rychle si uvědomíme, že oddanost guruovi je zásadní pro správné sladění. Oddaností k Bohu a guruovi se nejen staneme vnímavější k jeho vlivu v našich životech, ale také magneticky přitahujeme jeho vliv vložením sede samých na guruovu vlnovou délku lásky. Oddanost nebo otevření našich srdcí je proto krajně důležité pro naše fyzické a mentální zdraví. 

Důležitost prosby o vedení
Mnohokrát, když nevím co mám dělat, když léčím, obracím se mentálně k Paramhansa Jóganandovi a ptám se: „Co je  správné, abych udělal v této chvíli?“ Vždy budu kontrolovat odpověď, kterou ucítím, se svou racionální myslí a ptát se, „Dává to smysl?“ Překvapivě jsem měl zkušenosti s tím, že se nečekaně vynořila diagnoza, která mi absolutně nedávala rozumový smysl v té chvíli, ale pak se ukázalo, že je správná.  

Vzpomínám si, že jeden pacient měl velmi vzácnou nemoc, která pro mne byla zcela neznámá. Při hledání správné odpovědi v mých různých odkazech mi naskakovala v mysli jedna neobvyklá diagnoza. Dotírala na mne jako bzučící moucha kolem mé hlavy. Ukázalo se, že je to správná odpověď. Nemoc, třebaže velmi vzácná byla vážná, ale vyléčitelná. 

Tato mentální „moucha“ na mne dotírala, protože jsem žádal o pomoc. Prosil jsem Jóganandu, „ Prosím, pomoz mi.“ V situacích jako je tato, když prosím o vedení, zpravidla cítím v srdci, zda jsem na správné cestě. 
Rád bych to zakončil citací slov z obřadu očišťování, který vytvořil svámí Krijánanda :
“Mistr říká, otevři mi své srdce a já vstoupím, a postarám se o tvůj život.“ Ve chvíli, kdy své srdce otevřeme guruovi a skrze něj Božskému vlivu do našich životů, povede nás. Povede nás ke správné výživě. Povede nás ve zdraví a ve cvičení. Povede nás v našich vztazích s druhými lidmi. A povede nás k Božskému uvědomění. 


Překlad: Libuše Majznerová 24.7.2020    www.ananda-cr.cz 
 
Peter van Houten,
lékař, žije a pracuje v Ananda Village 
v USA. Vystupuje také ve filmu Finding Hapiness


Labuti pirka