anděl anánda jóga Anděl anánda jogy

anděl anánda jóga

Protože každý máme svého andělíčka, který nás opatruje, i ananda jóga má svého anděla, anděla ananda jógy, ke kterému se pojí následující příběh .

Anděl Anánda jogy

Jednoho dne zaťukala jedna lidská duše na nebeskou bránu a byla přivítána samotným Bohem.

„Vítám Tě, člověče u nás v nebi, za Tvou celoživotní oddanost a věrnost Tě zařazuji do svého sboru Andělů.  Celý život jsi poctivě pracoval, byl jsi mi věrný a nyní si užívej krás rajské zahrady, máš na to plné právo.“.

Nový anděl odpověděl: „ Pane, moc Ti děkuji, jsem Ti velice vděčný za Tvé dobro, ale byl bych  rád i zde, v nebi,  nějak užitečný, neumím si totiž vůbec představit, že bych už jenom a jenom odpočíval.“

Bůh byl potěšen odpovědí nového andílka a odpověděl: „Vážím si Tvých slov a Tvého rozhodnutí, máš zcela pravdu i zde v nebi potřebujeme pomocných rukou, sám vše nezvládnu. Budeš si moci vybrat zaměření svého andělství. Nyní mi však upřímně pověz, poznal jsi během života něco, co by jsi rád  změnil?“

„Můj Pane, během svého pobytu na Zemi jsem se zajímal o jógu, chodil do různých jógových skupin a i když je jóga vlastně jednota, nenašel jsem pro sebe sjednocující prvky v jednom druhu jógy – buď jsem byl utahaný a unavený, nebo znuděný, občas mě bolela hlava z přemíry informací a zákazů, v některých skupinách se dokonce dobrovolně mučili v různých popruhách, za které se zaživa věšeli, nebo se asi trénovali  své pocity na pobyt v pekle, cvičili v úmorném vedru...., ale mně by se líbil jeden druh jógy, které sjednocuje péči o tělo – cvičení ,  aby dobře působilo na tělo i duši, aby mi působil jenom radost..., tuto souhru jsem jaksi nenacházel...“

Bůh chvilku přemýšlel a potom řekl: „ Víš, ani jsem netušil, že někteří lidé dokázali již pozměnit staré, dobré principy indické jógy. Milý andílku, ale já jsem již vymyslel úkol pro Tebe. Jmenuji Tě Andělem Anánda jógy .Nyní Ti povím jeden krátký příběh.

V daleké Indii žil v v první polovině minulého století chapec jménem Mukundalál, jehož duše dostala za úkol představit indickou jógu na západě, zájemcům v Americe, kteří ji ve svém životě moc a moc potřebovali, tato jóga vycházela z nejstarších indických tradic, z rádžajógy a toto učení se stalo základem Krijajógy. Tento chlapec zakládal různé školy v Indii i v Americe, přijal mistrovské jméno Paramhansa Jógananda, ale po opuštění jeho duše z těla se začaly tvořit rušivé proudy, které vnášely neklid mezi příznivce jeho učení. I když jeho přímí žáci podporovali toto učení a stále budují nová střediska po světě, učení Jóganandy nazvaly Ananda jogou, není v současné době  v jejich silách seznámit zájemce na celém světě s tímto druhem učení, s touto filosofií,  Zde potřebuji Tvoji pomoc, můj andílku. Budeš dodávat sílu, budeš jejich ochráncem a tím sjednotíš jejich myšlenkové směry“

„Pane, co to vlastně je ta ana... anakorda... ananda, je to nějaký pták, nebo co to vůbec znamená?“

„Můj milý andílku, ananda je vnitřní radost, nadšení, které má každý v sobě a chce ji probudit. Tato ananda jóga vznikla až po opuštění těla Jóganandy jako nový žákovský směr.“

„Aha, a jak Ti mám tedy pomáhat?“

„Dostaneš křišťálovou kouli a budeš sledovat vše co se děje na Zemi v jógových skupinách a u cvičenců Ananda jógy, jakmile se objeví nějaké neshody, okamžitě přijdeš za mnou, abych mohl vzniklou situaci urychleně řešit.

Nyní si však ještě užívej ráje zde, v nebi, přestěhuji Tě však nyní do společného bungalovu s andílkem lásky, s andílkem trpělivosti, s andílkem pokory a s andílkem ticha,

jejich společnost Ti v budoucnu mnoho pomůže, ale teď máš ještě skoro 60 let čas na přípravu, tak si ještě tento čas užívej.“

„Pane, proč jsi mi určil zrovna 60 let? Co mám dělat v těchto 60 letech?“

„Dám Ti nyní ještě další  křišťálovou kouli, otři ji tímto šátkem a čas Ti začne ubíhat pozpátku, zastaví se po 60 letech v době narození malého Mukanandy a aby jsi mohl dobře porozumět celé Anandě józe, vlastně součástí Tvé přípravy na činnost Anděla anánda jógy, bude sledovat celý život  Mukanandy od jeho zrození až po opuštění jeho duše těla, potom kouzlo kříšťálové koule zaniká, ty přijdeš za mnou a začne Tvá práce....“

„Můj Pane, jak poznají lidé, že jim pomáhám, když mě neuvidí?“

„Budeš moci vstoupit do slov cvičitelů nebo slov přátel každého cvičence a když někdo ucítí najednou něco jako pohlazení slovem nebo láskyplný záchvěv kolem svého srdéčka, bude to Tvoje  zásluha..

Stalo se jak řekl Bůh, anděl anánda jógy dostal novou křišťálovou kouli, sledoval dění kolem malého Mukanandy, jeho dětství , byl účastníkem jeho setkání s jeho guruem Šrí  Juktešvárem , pozoroval jeho pobyt v ašrámu Juktešvára, viděl Babádžího jak posílá Mukanandu do Ameriky i mnoho a mnoho dalších zajínavých věcí u Mistrů v Indii i v Americe, začínal poznával jeho učení včetně energetických cviků a meditačních technik, své vědomí v asánách posiloval afirmacemi, stal  se svědkem jmenování Mukanandy nejvyšší jogovou labutí, která vede své žáky – jako matka Labuť své labuťátka – Paramhansa Jogannada. V tom se však zalekl na banketu v Americe, Jogannanda opouští své tělo . teď začíná jeho nová práce.... kde začít ... a rychle utíkal k Bohu. .

„Pane, má koule ukázala, že Jógananda právě opustil své tělo, ale já nevím kam  dříve skočit . Indie, Amerika, Evropa, všude se již začínají vytvářet skupinky. Poznám však, zda půjdou tito žáci opravdu za učením Jóganandy? Je toho tolik... “

Bůh se zamyslil a odpověděl:“ Víš anděli, já jsem slíbil Jóganandovi, že jeho učení se udrží do jeho dalšího zrození, aby mohl v něm opět pokračovat a dále ho prohlubovat a  jeho učení budu vždy podporovat. Vždyť jeho energetická cvičení léčí dech, srdéčka, páteř, ale i povzbuzují mysl, lidé jsou odvážnější v jednání s druhými, lépe se vypořádávají s těžkostmi života. Ne, anděli, Ananda joga bude stále pokračovat a Ty mi v tom budeš pomáhat.“

A tak anděl odešel do světa, pozoroval lidi, kteří při cvičení opakovali afirmační formulky, včetně meditace Hong so a najednou zpozorněl, lidé ve skupinkách  si začínali stěžovat. Nastražil své andělské uši a slyšel – já nemám sílu vše vládnout, nemám potřebnou vůli, je ve všem opravdu láska, pochází toto učení opravdu z Indie a raději běžel za Bohem, a tlumočil mu obavy cvičenců.

Bůh se zamyslel a řekl: „ Můj andílku, tady se vloudila chyba a já jsem Tě zapomněl informovat, že Anánda jóga má jednu zvláštnost o proti druhým směrům jógy, je to vlasně společné učení 5 Mistrů, každý z mistrů  splňuje nějaký z principů správného postoje cvičence.  Piš si prosím,...

 Jógananda a Ježíš zastupují všudepřítomnou lásku, guru Jóganandy Šrí Juktešvár zastupuje přísnost a vytrvalost, guru rodičů Jóganandy Lahirí Makášaj  zastupuje pokoru a vděčnost Bohu, vnitřní odevzdání a propojení s ostatními indickými mistry bude zastupovat Babádží.“

Andílek se zeptal: „Když, ale budou mít tak široké vedení, nezpůsobí to vnitřní zmatek v jejich duších?“

To by vůbec nemělo, úplně stačí když se při svých modlitbách, meditacích nebo při zpěvu manter napojí na jednoho Mistra a jejich mysl se začne čistit od zloby a nenávisti.“

„Bože, prosím, vysvětli mi, co to znamená  man...ma... mantry? Pochopil jsem, že to je něco, co se zpívá. V některých jógových skupinách, v době mého pobytu na Zemi se též trochu zpívalo, ale nikdo tomu neříkal mantra a ani jsem nevěděl proč se zpívá..... spíše se však nezpívalo.“

„Můj anděli, mantra je nástroj mysli, využitím tohoto mého největšího daru člověku, lidským hlasem proniká člověk do nitra hudby a hudebními vibracemi si očišťuje svou mysl. Je to vlastně vnitřní očista hudbou.“

Potom se andílek Anándy jógy již navždy odletěl do světa a pobíhá od Indie, přes celou Evropu, zastaví se u moře, na horách, přiletí i do Ameriky, všude tam probíhají kursy Ananda jógy a on chrání všechny lidičky, kteří se účastní těchto kursů, po celém světě zasévá rostlinky anánda jógy. Pocity nádherného pohlazení slovem, přátelské rady, kdy se nechce zpět do reality života, to vše jsou stopy andílka Anándy jogy, který stále šíří boží lásku kolem nás i v nás. Přijde i do kruhu mezi cvičence Anánda jógy, protože poznává, že tyto lidičky jdoucí ve šlépějích svých guruů spojí ruce s druhými a pomáhá posílat paprsky dobra všem lidem, celé zeměkouli, tím ji čistí a pročisťují. Tito lidičky jsou příkladem i jiným lidičkám, jenž zatím nekráčí po cestě jógy, ale již v nich klíčí seménko zaseté andílkem.Labuti pirka