Bohové Indie

Bohové Indie

Brahma

V indickém panteonu bohů je Brahma stvořitelem. Svou nejdůležitější funkci plnil jako ochránce véd, nejposvátnějších textů brahmánů, a proto je také vždy zobrazován s knihou v jedné ze čtyř rukou. Jeho manželka Sarasvátí se k němu velmi hodí - je totiž bohyní učenosti. Brahmu poznáme podle dvou párů rukou, podle bílé labutě, která je jeho jízdním zvířetem a čtyř hlav s pokojným výrazem, původně měl ještě pátou hlavu, kterou mu Šiva srazil

Déví

V hinduismu může označovat kterékoli ženské božstvo. Slovo déví není žádné vlastní jméno, nýbrž jen znamená "bohyni" a přesně tím i je: samostatně vystupující silou (šakti) Šivovou, bez níž by byl jen prázdnou schránkou a ne mocí, která vše tvoří, zachováná a ničí a zároveň je substancí všeho jsoucího i nejsoucího, Je zároveň božskou matkou - Kálí, věrnou manželkou boha Šivy Parvátí, pannou Kummarí a dítěte, její nejčastější formou je však válečnice, hubitelka démonů a tím je spasitelkou světa a ochránkyní daného místa, které si vybrala i lidí tam žijících

Durgá

V překladu znamená "nepřístupná", je jednou z nejslavnějších a nejoblíbenějších forem zjevení Indické déví. Je také jedním z jmen Šivovy manželky Párvátí nebo Umá, a když vystupuje samostatně, pak je neomezenou vládkyní a nepřekonatelnou válečnicí. Má více moci než všichni bohové dohromady, vždyť povstala z koncentrované síly,

Ganéša

Byl stvořen Párvátí - manželkou Šivy ze santalové pasty, z které vytvarovala tlustého chlapečka, kterému vdechla život a do ruky dala kyj a dostal úkol hlídat jezírko, kde se Parvátí koupala. Za tuto drzost mu rozhněvaný bůh usekl hlavu. Parvátí se dala do usedavého pláče a Šiva chtěl dítě oživit, jenže hlava se ztratila a tak bůh ztratil trpělivost a nakázala členům své skupiny zbavit hlavy první zvíře, které jim přeběhne přes cestu - byl to slon. Šiva nasadil jeho hlavu na trup mrtvého chlapce,.oživil ho a uznal za svého syna. Ganéša rád mlsal, a proto v jedné ze svých čtyř rukou drží neustále misku se sladkostmi, z níž si často svým chobotem nabírá. Stal se nejoblíbenějším indickým bohem, Je bohem počátků a odstraňovatelem všech překážek, a proto je také uctívám před začátkem každé důležité události. Vedle toho je rovněž považován za ochránce a podporovatele učenosti a moudrosti, a tak většina hinduistických textů začíná vzýváním Ganéši.

Kálí

Znamená v sanskrtu doslova "černá" a to v každém ohledu - tato bohyně je uctívaná nejenom v Indii, ale i v Bengálsku. Stejně jako kdokoliv z lidí nemá jen zářivou tvář,ale skrývá i temné negativní stránky. Je vlastně stínem bohyně Durgá nebo Parvátí. Je představována jako ohavná, krví potřísněná stařena, se strašlivými zuby jako šelma, náhrdelníkem z lebek a suknicí z useknutých ruku nepřátel , má dva páry rukou ve kterých třímá meč. Její vyznavači ji nazývají "matkou", Kálí je totiž,, díváme-li se ze správného pohledu, nejmilosrdnější jevovou formou déví vůbec, neboť co ve svém šíleném krvavém opojení zničí, je zaslepenost - lidská klamná představa, že všemocné a všudypřítomné božstvo by mělo být výlučně dobré, láskyplné , moudré atd.

Kubéra

Indický bůh bohatství a blahobytu, hlídá poklady pod zemí a je zobrazován jako trpaslík i jejich vládce. Má jedno oko, tlusté břicho, tři nohy a osm zubů, ale protože je nesmírně bohatý je ověšen drahokamy a nosí s sebou pytel zlata - jako ostatně všichni jeho poddaní, jeho jízdním zvířetem je člověk.

Lakšmí

Je nazývána též Šrí, manželka Višnuova a indická bohyně štěstí a krásy, je přirozeně mladá a krásná a je považována - vedle nápoje nesmrtelnosti - za to nejdrahocenější co vytrysklo z mléčného oceánu. Pokud právě manželovi nemasíruje chodidla, stojí na lotosu a jeden lotosový květ vždy drží v ruce, krále obdarovává mocí a věhlasem, kupce bohatstvím, ženy krásou, rolníky bohatou sklizní, a proto na venkově je velebena jako bohyně obilí.

Mitra

Starý indický bůh Mitra, což znamená "přítel" patří do skupiny bohů védského panteonu. Je strážcem přátelských vztahů, smluv a závazků, čili je ochráncem harmonie Jako bůh světla, pro něž je jakýkoliv chaos velkou hanebností, se hrozí temnoty, v níž se odehrávají nezákonné věci.

Párvátí

Je nejen manželkou Šivy, ale navzdory svým dětem Ganéšovi a Skandovi také milenkou, s níž se po tisíciletí oddává milostným hrám, ale i chytrou partnerkou, s níž může hrát šachy a vést filosofické hovory, je jeho "lepší polovičkou", totiž jeho silou nebo mocí - šakti - bez níž by nic nedokázal, oba jsou prakticky nerozluční. Má krásnou bílou pleť, a proto ji někdy nazývají Gaurí "Světlá".

Sarasvátí

Kromě bohyně je to i jméno posvátné řeky v severní Indii. Sarasvátí vyzrála v bohyni učenosti a řečnického umění a byla manželkou Brahmy, Miluje hudbu, a proto se nechává zobrazovat sedící na lotosovém květu a hrající na vínu - hudební nástroj podobný loutně. V dalších svých rukách - má čtyři paže - drží knihu a růženec.

Skanda

Syn Šivy má čtyři těla a je zároveň synem Gangy, Párvátí, a boha ohně Agni. Stal se vrchním velitelem božské armády. Jeho jízdní zvíře je páv, Ve svém božském boji zničil démona Taraku.

Súrja

Je indické sluneční božstvo, oko Mitry, zamilované do Ušas . jitřenky, bohyně ranních červánků, kterou každé ráno následuje. Má velkou schopnost proměnovat se, může být pták nebo zlatá kobyla, případně vůz nebo kolo od vozu. Lidem přináší štěstí a požehnání. Je zobrazován na voze se čtyřmi nebo sedmi koňmi a v každé ruce lotosový květ. Je mu zasvěcen jen z nejstarších chrámů starověké Indie,

Šiva

Je nejvyšším bohem Indie, Je ve všem a vše spočívá v něm. Ve svém vědomí tvoří, zachovává a ničí svět a všechny bytosti včetně ostatních bohů jsou pouze omezené představy, jenž plodí. Ztělesňuje vše co vyvolává děsivé mrazení - anarchista na himalájském trůně, dokonale nespoutaný, povznesený nad morálkou. Nikdy se nemyje a má na hlavě mohutnou hřívu ze zacuchaných kadeří, vyskytuje se na místech, kde se spalují mrtvoly, má pouze bederní zástěrku z tygří kožešiny. Na čele má srpek měsíce, z jeho vlasů tryská pramen Gangy, v rukou drží trojzubec a bubínek a tančí kosmický tanec tvoření, udržování, ničení, vtělování a osvobozování. Šiva je dokonalým manželem , ale zároveň totálním asketou "pánem jogy", kterého nic a nikdo nedokáže vytrhnout z meditativního pohroužení.

Višňu

Je symbolem práva a pořádku, ochráncem kastovního řádu a zachovatelem privilegií brahmánů a královské moci -je přesným protikladem Šivy. Stvořil svět, ale není s ním identickým, je vlažným bohem. Jeho manželkou je Lakšmí - bohyně štěstí a krásy, která mu masíruje nohy, jeho syn je Brahma. Poznáme ho podle čtyř rukou, ve kterých drží lasturu, disk, kyj a lotos, vydobyl si zásluhy o lidstvo i o svět bohů, je jejich rádcem. Může sestoupit na zem v podobě Avatára, 10 inkarnací - nejslavnější inkarnací Kršna, královský syn a autor Bhagavadgíty.

(Dle knihy Ditte a Giovani Bandini Kdo je kdo v nebi aneb o prostopášnosti bohů)Labuti pirka