Obraz milosrdenství Obraz Milosrdenství

Obraz milosrdenství

Podávám lidem nádobu,
se kterou mají přicházet pro milosti
k prameni milosrdenství.
touto nádobou je tento obraz. (Dn. 327)


Původ obrazu se váže k vidění, které měla 22.2.1931 Faustyna Kowalská z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství v Plocku.

 Svatá sestra Faustyna (1905 – 1938) pocházela z chudé rolnické rodiny s mnoha dětmi ve vesnici Glogowiec náležící do farnosti Swinice Warekie. Ve dvaceti letech vstoupila do Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství a plnila povinnosti kuchařky, zahradnice a vrátné v několika domech kongregace. Tuto prostou a hlubokým niterným životem žijící řeholnici si Pán Bůh vyvolil jako apoštolku svého milosrdenství. Sestra Faustyna zemřela roku 1938 v Krakově a její ostatky jsou v kapli, kde je uctíván obraz Božího Milosrdenství.


Ve svém deníčku píše Sestra Faustyna: „Večer, když jsem byla v cele jsem uviděla Pána Ježíše  oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl podzdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů (….) vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Po chvíli mi Ježíš řekl : " Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem „Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě.“ (Dn. 47)


Smysl tohoto obrazu je úzce spjat s liturgií druhé neděle velikonoční – svátek Milosrdenství. Paprsky krve a vody, tryskající z probodeného srdce (na obraze neviditelného), jizvy po ranách na rukou a nohou, připomínají události Velkého pátku.
Charakteristické pro toto zobrazení Krista jsou dva paprsky. Pán Ježíš toto vysvětlil „ Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje, červený paprsek představuje krev, která je životem duší…Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu.“ Svátost křtu a pokání duši očištuje a Eucharistie ji nejplněji sytí – tyto dva paprsky tedy znamenají svátosti a všechny milosti Ducha Svatého, jejich biblickým symbolem je voda. O postoji důvěry mluví nápis umístěný v dolní části obrazu „Ježíši důvěřuji Ti.“
„Prostřednictvím tohoto obrazu budu udílet mnoho milostí. Proto, ať je všem přístupný. (Dm. 570)
S jeho kopiemi se setkáme nejenom v Polsku, ale též v Čechách např. v kostele u sv.Jezulátka v Praze.


Zpracováno dle materiálu Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství.Labuti pirka