Mantra O mani padme hum Mantra

Mantra O mani padme hum


Václav Krejčík

Jedná se o tibetskou mantru klidu a míru. Vyjadřuje splynutí a souznění bez úsilí o radost.
Om mani padme hum je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského budhismu. Tato mantra transformuje negativní emoce.

Om - transformuje pýchu a egoismus
ma - žárlivost a závist
ni - připoutání a egoistická přání
pad - nevědomost a zmatek
mé - chamtivost a läkotu
húm - nenávist a hněv

K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba zasvěcení (pověření) od duchovního učitele. Odříkávat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem. Je to tzv. šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu,, Významné postavy tibetského budhismu jsou karmapové, dalaljámové a další jsou považováni za emanace bódhisattvy soucitu, proto je tato mantra často vyrývána do skal a kamenů, psaná na papír a následně jsou těmito papíry plněny meditační mlýnky nebo stúpy.
Pokud jde o čistě jazykový význam, střední část mantry "manipadmé" znamená v sanskru "šperk lotosi" - mami - šperk  padma - lotos, podle jiných výkladů jde o vokativ jména "Manipadma" - šperkový lotos, což ke jedno z epitev bodhisattvy Avalókitéšvary. "Om" i "hum" jsou v sanskrtu interjekce bez konkrétního významu, přičemž slabika "om" je pokládána za posvátnou,

čerpáno z knihy Jóga, dech a meditace - Ztracen a nalezen v Indii - Václav KrejčíkLabuti pirka