Zavináč v internetu Zavináč

Zavináč v internetu


Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

@ nebo také v mluvené řeči zavináč je znak používaný v současné době především v e-mailové komunikaci, v e-mailové adrese odděluje jméno uživatele a jméno domény. Jeho původ je však mnohem starší a použití je mnohem rozmanitější.
Znak @ má v ASCII tabulce i kódování Unicode kód 64 (U+0040). Na české počítačové klávesnici jej lze obvykle vyprodukovat kombinací AltGr+V nebo AltGr+ě. V operačním systému Microsoft Windows lze znak zapsat také podržením levého Altu a postupným mačkáním číslic 6 a 4 nebo kombinací kláves Ctrl+Alt+V. Na linuxových a unixových operačních systémech lze zadat mj. pomocí následující po sobě jdoucí trojkombinace: Ctrl+Shift+U, 40, mezerník (podle hexadecimálního kódu Unicode; počátečních nul netřeba). Na Mac OS X lze zavináč napsat stisknutím alt+2 (na klávese je zavináč). Na anglické klávesnici se nachází na stejném místě jako číslo 2 (a na české ě) nad abecední částí klávesnice, lze tedy zapsat kombinací Shift+2.
• Znak @ je symbolická zkratka pro anglickou předložku at s významem u, při, na. Symbol vznikl snad jako písařská ligatura z latinského ad obdobného významu jako anglické at (není to však potvrzeno a existují i alternativní hypotézy). Je znám rovněž pod názvem salamander (s výslovností salamandr).
Formální označení znaku commercial at pochází z použití pro udání jednotkové ceny, odpovídající českému po, např. „7 widgets @ £2 ea. = £14“ nebo „tomatoes @ 50c / pound“ (7 položek po 2 librách každá = 14 liber; rajčata po 50 centech za libru). Doslovný překlad komerční at se používá v češtině jen zřídka, obvykle současně s anglickým termínem jako jeho vysvětlení, a příliš se neujal. V českém prostředí se pro vyjádření téhož významu ujalo francouzské písmeno à (téhož významu), zvláštní zkratka nebo značka tudíž nebyla nutná.
Většina názvů znaku v románských jazycích je odvozena od názvu staré španělské měrné jednotky arroba, pro niž se symbol v historii také používal.


Ve španělsky a portugalsky hovořících zemích se tento znak využívá gramaticky - k vyjádření skutečnosti, že jsou zastoupena obě pohlaví. Konkrétně jde o většinou adjektivní (někdy též participiální nebo substantivní) koncovku množného čísla -os resp. -as.


Velkého rozšíření došel v e-mailové adrese, kde je užíván ve svém hlavním významu jako oddělovač jména uživatele (část před zavináčem) od označení internetové domény, původně počítače (obvykle ve formě DNS jména), např. pepa@example.org (čtené jako „pepa zavináč example tečka org“, v angličtině „pepa at example dot org“) s významem „uživatel pepa na počítači (nebo v doméně) example.org“. Použití tohoto symbolu pro e-mailové adresy zavedl internetový průkopník Ray Tomlinson,[ přezdívaný Raper


Podle zavináče dokážou internetoví (spamovací) roboti, zkráceně spamboti, rozpoznat mailovou adresu, kterou potom přidávají do databáze pro rozesílání spamu. Doporučuje se proto vyhnout se uvádění pro roboty rozpoznatelné e-mailové adresy (resp. zavináče) přímo na webové stránce a raději znak pro zavináč opsat nějakým pro člověka srozumitelným způsobem – např. jmeno (zavináč) domena.cz.


V českém prostředí znak nemá před internetovým použitím tradici a v populárním povědomí se společně se svým českým názvem zavináč stal všeobecným symbolem pro „internetovost“ nebo počítačové technologie vůbec, je mísen s „www“.
 
Zavináč je jménem nebo součástí jména bývalého pořadu ČT o internetu, dvou různých internetových cen[2] a řady websitů.

Občas je symbol @ používán jako jedna ze značek v jízdních řádech nebo jinde, kde se k označení poznámek používají nepísmenné znaky. Symbol není uveden mezi standardními značkami používanými v české silniční linkové dopravě podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 a přílohy vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech. V Pražské integrované dopravě se používá v zastávkových jízdních řádech například jako jedna ze značek k označení zastávek v mezilehlém nebo koncovém úseku, do kterého zajíždějí pouze shodně označené spoje.
 
 V češtině se slovo zavináč původně používalo (a stále používá) pro zavinutý řez z rybího masa a zeleniny, naložený v kyselém nálevu. Podle jeho tvaru se název vžil i pro znak, o němž pojednává zbytek hesla. Podobně zajímavé názvy má znak i v mnoha jiných jazycích.
 

• angličtina: salamander, commercial at („komerční u“), at symbol, at sign, at mark, at („symbol, značka u“), někdy také strudel, zřídka i each, these, vortex, whorl, cyclone, snail, ape, cat, rose, cabbage, amphora, ampersat.
• baskičtina: a bildu
čeština: zavináč, případně opisy (a v kroužku atd.)
• čínština - mandarínsky: xiao laoshu (小老鼠) („myška“) nebo: laoshu hao (老鼠號) („značka myš“)
• dánština: grisehale („prasečí ocásek“) nebo snabel-a („(zvířecí) tělo-a“)
• esperanto: heliko („šnek”), ĉe („u“)
• finština: ät-merkki, dle norem SFS; jiná jména: kissanhäntä, („kočičí ocásek“), miukumauku („mňau znak“)
• francouzština: arobase, arobasse (ze španělské váhové jednotky) a někdy také escargot („hlemýžď“)
• hebrejština: Strudel (שטרודל); spisovně, dle Academy of the Hebrew Language krukhit (כרוכית) („štrůdl“)
• holandština: apenstaartje („opičí ocásek“)
• italština: chiocciola („šnek“)
• japonština: attomaku (アットマーク) (zjevně anglické at mark)
• katalánština: arrova nebo ensaïmada („brioška“ = typický koláček z Majorky)
• korejština: golbaeng-i (골뱅이), dialektická forma slova daseulgi (다슬기) („malý sladkovodní šnek bez tykadel“)
• maďarština: kukac („červík“ nebo „larva“)
• němčina: At Zeichen (doslovný překlad anglického at sign), Klammeraffe („přítulná opička“, resp. druh opice „chápan“), Affenschwanz („opičí ocas“), nebo kaufmännisches A („obchodníkovo A“)

norština: oficiálně krøllalfa („kudrnatá alfa“, nebo „alfa vír“), alternativně také alfakrøll
• polština: oficiálně atka, jinak též małpa („opice“) nebo małpka („opička“)
• portugalština: arroba (název staré váhové jednotky)
• ruština: sobaka (собака) („pes“)
• řečtina: papáki (παπάκι) („kachňátko“)
• slovenština: zavináč
• slovinština: afna („opička“)
• srbština: majmunče („opičátko“)
• španělština: arroba (název staré váhové jednotky)
• švédština: snabel-a („chobot-a“) nebo kanelbulle („skořicový závitek“)

Labuti pirka