Jak se změnily hodnoty života

Jak se změnily hodnoty života

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů: * pýchu * lakomství * závist * hněv * smilstvo * nestřídmost * lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: * z pýchy se stalo zdravé sebevědomí; * z lakomství zákon ekonomiky; * nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; * závist v boj o spravedlnost; * hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých; * smilstvo v prevenci proti neurózám; * lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako: hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že: svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor. Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c J


Labuti pirka