O demokracii O demokracii

O demokracii

O demokratickém dialogu - David Gruber


1. Začínej vše přátelsky. Protivníka nepřijímej jako nepřátele, ale jako partnera pro hledání pravdy /nech zbraně v předsíni/


2. Přesto nebuď přátelská, pokud se partner - oponent - nechová, zdvořile. Nebuď nepřátelská, ale nebuď naivně hloupá.


3. Neočekávej něco zajímavého - hledej zajímavost ve všem co děláš a prožíváš.

 

4. Pokud tě někdo zradí jednou, může jít o jeho zájem, pokud tě zradí i podruhé, jedná se hlavně o tvou chybu.

.

5. Peníze ztratíš mnohokrát, přítele se snaž ztratit nejméně. Víru a naději nikdy neztrať.

.

6. Učit se z vlastních chyb bolí, ale má účinek. Učit se z chyb druhých má též účinek, ale nebolí.


7. Prohlédni si lidi okolo sebe a pravidelně se jich ptej. Sám se se jich zeptej: jak se můžeš k nim přiblížit. Mají-li něco pro tebe, co máš ty pro ně? Pokud oni mohou, proč ty nemůžeš?


8. Pověs tento slogan u stolu nebo v koupelně vedle zrcadla: "Nic není nemožné, pokud se sám o tom nepřesvědčím" Brzy poznáš, že všechno  je možné desetkrát víc, než jsi si původně myslil


9. Hledej sám u sebe  překážky a bez soucitu je odstraňuj. Žijeme v zajímavém čase, důležitém, přelomovém.  Co bylo  nemožné, nyní může být jednoduché. Vzal jsi to na zřetel? Stále se domníváš, možná neuváženě, že něco je zakázáno? Neztrácíš šanci?


10. Nediv se nemoudrosti a nelogičnosti lidských emocí. Přijmi emoce i špatné jako šanci pro budoucnost.

.

11. Přijmi neúspěchy. Přijmi úspěch s pokorou.

.

12. Každý nový člověk v tvém životě je šance učit se.


z esperantské knihy Legagxoj  J.DrahotováLabuti pirka