Moudra

Moudra

Indiánská moudrost

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.

Indiánská moudrost - celý článek...


Jak se budí mravenci

Kdysi jsem slyšel takový příběh o tom,

Jak se budí mravenci - celý článek...


O demokracii

Začínej vše přátelsky.

O demokracii - celý článek...


Jak se změnily hodnoty života

Jak se změnily hodnoty života - celý článek...


Dne narození

. Dvě holčičky se houpají na houpačce

Dne narození - celý článek...


MOUDRA svámí Šivávandy

Dostanete tělo. Ať je milujete nebo nenávidíte

MOUDRA svámí Šivávandy - celý článek...


Mravní názory TGM

Požadavek poctivosti ovšem neplatí pouze politickým stranám, ale stejně vládě. V Pražských Novinách se píše: Pod každou poctivou vládou jest dobře žíti, budiž si ona monarchie nebo republika...

Mravní názory TGM - celý článek...


Návod k použití sebe sama

Mysli na to, že nejdřív se musíš narodit

Návod k použití sebe sama - celý článek...


Jak následovat intuici

Jako ukázka odvahy naslouchat vyššímu vedení

Jak následovat intuici - celý článek...


Umění žít

Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou

Umění žít - celý článek...


20 pohledů na lásku Květy Fialové

1. „Nepřestala jsem věřit v Boha

20 pohledů na lásku Květy Fialové - celý článek...


Duchovno a alkohol

Ačkoli se alkohol v obrovských množstvích

Duchovno a alkohol - celý článek...


Zastav se na chvíli a čti

Když jsem včera vystupoval z vlaku,

Zastav se na chvíli a čti - celý článek...


Co potřebují děti, aby byly šťastné

Co potřebují děti, aby byly šťastné - celý článek...


Návod na život dle Jaroslava Duška

1) Když se ti něco líbí – řekni to. 2) Když se ti něco nelíbí – řekni to. 3) Když se ti po někom stýská, zavolej mu. 4) Když...

Návod na život dle Jaroslava Duška - celý článek...


Tři věci

Jsou tři věci ve Vašem životě, které neztraťte:

Tři věci - celý článek...


Naše Já

Proč tolik toužíme po uznání,

Naše Já - celý článek...


Hledání

Jsme hledači. Neustále něco hledáme

Hledání - celý článek...


Návod na šťastný život dle tibetských mudrců

Návod na šťastný život dle tibetských mudrců - celý článek...


Kumránské svitky

jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře

Kumránské svitky - celý článek...


Tajemství malého prince v nás

Kdy už se budou naše děti ve škole učit, co jsou?

Tajemství malého prince v nás - celý článek...


Mistr a zázračné síly

Ve velmi povrchní představě je mistr velkým kouzelníkem, který má zázračnou moc. Může být, ale nemusí. Zázračné síly nejsou nutně znakem mistrovství a ani nejsou z hlediska žáků podstatné

Mistr a zázračné síly - celý článek...


Práce pro druhé

Nejlepší činnosti jogína je, kromě meditace a spočívání v Já, práce pro druhé. Ta nejenom prospívá společnosti, ale má vynikající vliv i na žáka samotného.

Práce pro druhé - celý článek...


Kouzlo slova

Žijeme ve světě slov. Jejich pomocí se hodně mluví, diskutuje, vysvětluje a chápe.

Kouzlo slova - celý článek...


Co je společné

Co je společné pro všechny zásady jamy a nijamy Nedodržením těchto zásad nám uniká velké množství energie. Jakýkoli etický princip, který nedodržujeme či nemáme pod kontrolou, narušuje klid v mysli, vyvolává napětí v těle, odvádí energii ven.

Co je společné - celý článek...


Óm je mantrou přítomnosti

ÓM zní v nás a kolem nás. Všechno, co slyšíme, vidíme, prociťujeme, poznáváme a vytváříme je vibrační silou toho ÓM – je nadčasovou silou lidského života i projeveného vesmíru.

Óm je mantrou přítomnosti - celý článek...


Buď šťastný

Budeš růst do největšího Božího požehnání, Jeho nejvyšší pýchy Buď šťastný! Včerejší den chce, aby ses těšil z jeho odevzdávajícího se dechu. Dnešní svět chce, aby ses těšil z jeho odevzdaného dechu. Zítřejší svět chce, aby ses těšil z jeho naplňujícího dechu.

Buď šťastný - celý článek...


Dnes je ten den...

DNES JE TEN DEN, ABYS BYL ŠŤASTNÝ. NENÍ PRO TEBE ŽÁDNÝ JINÝ DEN, NEŽ TEN DNEŠNÍ, ABYS ŽIL, BYL RADOSTNÝ A SPOKOJENÝ. JESTLIŽE NEŽIJEŠ DNES, PROMARNIL JSI DEN. Od Jany

Dnes je ten den... - celý článek...


Pravidla asertivity

Máte právo sama posuzovat vlastní chování a city a být za ně zodpovědná. Máte právo nenabízet nikomu omluvy a výmluvy, které ospravedlňují vaše chování. Máte právo posoudit, zda a nakolik jste zodpovědná za řešení problémů jiných lidí. Z časopisu Moje psychologie / David

Pravidla asertivity - celý článek...


Jsem touhou po dobru

Já, žhoucí světlo božské moudrosti, rozžíhám skvělost plání, rozjiskřuji vodní hláď, slunce rozsvěcuji, měsíc i hvězdy rozvěšuji, moudře vše uvádím v řád. Od Jany

Jsem touhou po dobru - celý článek...