Desiderata Desiderata

Desiderata

- báseň v próze o dosažení štěstí v životě.
Max EHRMANN
 


 Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
 a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.

 Pokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi.
 Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním,
 třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.

 Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha.
 Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
 můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
 neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi ty.

 Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
 Udržuj zájem o svoji vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou,
 je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.
 Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.
 Ale nenech se tím zaslepit k dobru,
 mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.

 Buď sám sebou.
 Zvláště nepředstírej city,
 ani se nestav cynicky k lásce,
 neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.

 Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas,
 s půvabem se vzdej toho, co náleží mládí.
 Rozvíjej sílu ducha, aby tě ochránila v nenadálém neštěstí.
 Ale netrap se představami.
 Mnoho obav se rodí z únavy a osamělosti.
 Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý.
 Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo být zde.
 Ať ti to je jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.

 Žij proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ.
 Ať je tvé usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj mír ve své duši.
 Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to přesto krásný svět.

 Buď veselý.
 Usiluj o to, abys byl šťastný.


- Napsal ji r. 1927 americký filosof Max Ehrmann, ale existuje i verze, že se jedná o anonymní text ze 17. století, který se našel v kostele sv. Pavla v Baltimore. Tak jako tak stojí za přečtení.)

Labuti pirka