Rozloha mysli

Rozloha mysli

Milada  Bartoňová  ze sbírky Sebekřísení 


Ty kouzelnice snů a tkalče vzorů žití,
uveď mě do říše, kde světla světel svítí
kde bytí proplouvá tajemným průplavem,
tajemným průplavem, který má jméno JSEM
který má jméno TEĎ
TO VĚČNÉ ZDE A TEĎ
tam k tomu průplavu mě moje mysli, veď

A mysl odpoví: Jen čti svá vlastní slova.
Co nedovedeš číst, k tomu se vrátíš znova
Dívej se, dívej – a poznej svoji tvář,
jak mizí v proměnách a přece je stále táž
V slzičkách křišťálu hledej svou podobu
koloběh zrození od lůna ke hrobu.

A světlo tvého JSEM to spojí všechny časy
sám se v nich rozséváš
a sám v nich sklízíš klasy.

Jsi časem časů všech, prostorem prostoru
a sám v nich vytváříš sta nových obzorů.
Jsi polem polí všech, jsi semeno i zem
Jsi život a jsi smrt, jsi věkuvěčné JSEM.

Všechno, co jenom chceš
už v poli času klíčí
ze sebe tvoříš mír i boj,
Který Tě ničí

A můžeš poklesat do tmy a do zbraní
a můžeš se i vznést k lásce a poznání
Ale ať kamkoli se s tebou vydávám
Zákonům života uniknout není kamLabuti pirka