Hodnota úsměvu Hodnota úsměvu

Hodnota úsměvu

Úsměv nestojí moc a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj
bývá někdy věčná.
Nikdo není tak bohatý,
aby se bez něj obešel,
a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat.
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou
a je citlivým znamením přátelství.
V únavě přináší odpočinek,
v znechucení vrací odvahu,
v zármutku je útěchou
a pro každou bolest je přirozeným lékem.
Je dobře, že si ho nelze koupit,
ani půjčit, ani ukrást, protože
má hodnotu okamžiku, kdy se daruje.
A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv,
ačkoli na něj čekáš…
Buď tak velkodušný, a oblaž ho ty svým úsměvem,
Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv,
jako ten, kdo ho nemá pro druhé.
 

od neznámého autoraLabuti pirka