Díky Díky

Díky

Jaroslav Vrchlický


Mé srdce cítí dík za celý ten den dlouhý,
nechť třeba jen shon a prázdné pachtění.
nechť třeba jen ukojené touhy,
Však přece krásný byl v svém celém dychtění.

Mé srdce cítí dík od chvíle procitnutí
za první pohled v jas a modro oblohy
za každé bujaré a zdraví plné hnutí
jimž vesel zachvěl se nerv každý ubohý. ....Labuti pirka