Historie jógy Historie jógy

Historie jógy

Jóga je jedna z nejstarších duchovních věd. Jógové polohy (ásany),
znázorněné v kresbách, na kamenech a hliněných figurkách nalezených v městě
Mohéndžorádo svědčí o tom, že jóga pochází z období minimálně 3000 let před
Kristem. Někteří historikové odhadují, že jóga je ještě mnohem starší.

Kolébkou jógy je Indie. Kultura Indie se rozvíjela asi 2 – 3 tisíce let před
Kristem v údolí řeky Indu. Archeologové v místech Mohéndžodáro, Čanhudára a
Harapa dokazují, že stará indická kultura byla velmi pokročilá. Lidé velice
brzy přemýšleli o smyslu života, o vesmírných zákonitostech, které řídí veškerý život, o Bohu. Zkoumali, jak vesmírné vlivy působí na nás, jak spolupracovat s planetami a využít jejich vliv  pro duchovní prospěch.

Nejstarší posvátné spisy hinduismu jsou védy. Véda znamená znalost. Skládají
se za čtyř dílů a jejich nejdůležitější částí jsou „upanišady“, jež se zabývají hlubšími otázkami lidské existence. Védy pocházejí od starých osvícených mudrců, kteří se jmenují ršijové. Přenášely se nejprve ústně z generace na generaci, později byly zaznamenávány písemně. Tato tradice se uchovala do dneška. Indové věří, že védy v sobě skrývají veškerá tajemství Univerza, nejhlubší znalosti a moudrosti světa.

O józe se mluví ve védách, upanišadách i Mahabhárátě  - velkém indickém
eposu, z něhož nejznámější je Bhagavadgíta, v překladu znamená Zpěv Vznešeného.
Je nejpopulárnějším indickým písmem, je indickou biblí. Děj Bhagavadíty je dialog mezi
 Ardžunou (individuální Já) a Krišnou (Bůh) a je v ní popsána cesta k dosažení poznání.  Tento duchovní boj se ve skutečnosti odehrává neustále v našem nitru. Hlavním námětem Bhagavadgíty je postupné překonávání egoismu, který je v nás hluboce zakořeněn, je způsoben nevědomostí a na své duchovní cestě bychom ho měli odstranit prostřednictvím jógy, protože jóga je věda o spojení s Bohem. Bůh k nám mluví nejenom skrze svaté knihy, ale i skrze veškeré stvoření. Nejsou svaté pouze náboženské  knihy, ale i celé Jeho stvoření.

O józe mluví též velký mudrc Pataňdžali, který poprvé prezentoval jógu ve
svých známých jógasútrách. Neví se přesně, kdy tyto spisy vznikaly, protože
někteří vědci tvrdí, že vznikly 200 let před Kristem, jiní, že mohly vzniknout 3., 4.,
nebo 5.století po Kristu.

Jóga je jedním ze šesti ortodoxních filozofických duchovních systémů,.
který umožňuje lidem rychle pokročit na cestě k pochopení a uskutečnění sebe
sama. Dalších pět systémů je – sánkhja, védánta, mímánsa, njája a vaišéšika.

Jóga je cesta nebo způsob života, která nás vede k uvědomování si sebe
sama. Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená jednotu, propojení, spojení,
harmonii, rovnováhu. Jóga znamená  propojení a harmonii uvnitř nás –
harmonii těla, mysli, srdce a duše. Je rovněž harmonií ženského a mužského
principu v nás.

Jóga je každá vědomá činnost, kterou podnikáme na cestě k sebepoznávání.
Jóga je i styl života. Jóga je nejenom soubor tělesného a mentálního
cvičení, ale i věda založená na prožitku, Jóga je i filozofie, protože se zabývá
nejhlubšími otázkami našeho bytí, ale jóga je mnohem více, protože se zabývá
skutečností, Pravdou.

I když jóga se těžko může členit či škatulkovat – nejznámější druhy jógy
jsou:


Džňánajóga klade důraz na rozumovou stránku, Bhaktijóga na vroucí lásku, Karmajóga  – jóga vhodná pro ty, kteří jsou neustále činní, Rádžajóga – podstatou její činnosti je ovládnout tělo a mysl. Hathajóga je součástí Rádžajógy a jejím smyslem je dosáhnout fyzické a psychické očisty.Dříve se označovala jako aštangajóga. Tuto cestu popsal Pataňdžali  jako osmidílnou cestu ve svém díle Jógasútra.  Zahrnuje etická pravidla jama a nijama, dále asány, pranajámu, pratjaháru, dháranu, dhjánu, samádhí.

Součástí rádžajógy je rovněž ánanda a krijajóga blíže v sekci Ananda jóga.

Další druhy jógy jsou např. nadajóga (jóga zvuků), mantrajóga (jóga
zdůrazňující zpěv manter), kundaliníjóga (zabývající se probuzením kundalíní
energie), tantra jóga (harmonizace mužského a ženského principu.) Všechny
druhy jógy se navzájem prolínají a doplňují jako celek. Všechny mají svoji
hodnotu a zvláštnosti, a proto je  stejně respektujeme.

Zpracováno dle kurzů Ananda jógy v Čechách do roku 2011.

 Labuti pirka