Zpěv oom v anandajoze zpěv oom v ananda józe

Zpěv oom v anandajoze

Zpěv slabiky „Aum“ nebo „Óóóm“ je velice užitečný i při nácviku plného jógového dechu. Když zpíváme Óm, zpívejme ho v dlouhém a úplném a plynulém výdechu. Óm můžeme zpívat nejdříve hodně nahlas, pak jemněji, pak šepotem nebo v duchu, jen mentálně.

- Slabiku Óm nebo Aum můžeme zpívat v jakékoliv části těla. Často se zpívá v jednotlivých čakrách

- Zpívejme Óm také v části těla, která je nemocná. Zpěvem Óm se tak můžeme velmi rychle uzdravit.

- Zpěv Óm je výborné zařadit na začátek a konec cvičení, když zasíláme vibrace míru všem bytostem.

- Zpěv Óm se může na konci cvičení použít i pro zasílání léčivých vibrací komukoliv.Labuti pirka