Tipy na investování Tipy na investování

Tipy na investování

DEVI NOVAK

V investičních bulletinech vidíme často tipy od investičních specialistů jaké cenné papíry koupit nebo prodat s příchodem nového roku k zajištění nejvyšších výnosů. Pro ty z nás, kdo hledají Boha a Jeho boží bohatství ovšem platí, že potřebujeme následovat radu od odlišného druhu specialisty. 

Otázku, kterou bychom měli položit našemu guruovi nebo božímu průvodci je: „Kam potřebuji vložit svoji energii v příštím roce? A jaké aktivity nebo vlastnosti bych měl odstranit, abych dosáhl největšího duchovního pokroku?“ 

Nedávno mi přítel z Ananda Village vyprávěl historku, která tento bod osvětluje. On a ještě jeden člen - senior opravovali děravou střechu na jednom ze zdejších domů. Po několika hodinách práce na střeše pod sluncem, které jim pálilo do zad, se rozhodli udělat si přestávku. 

Zčistajasna ten starší řekl: 
„Svámidží nám říkal, že velmi málo lidí má natolik dobrou karmu, aby zůstal na duchovní cestě celý život. Uvědomil jsem si, že mnozí jsou přitahováni k duchovním učením dobrou karmou z předchozího úsilí. Přesto jich velmi málo investuje novou energii do jejich duchovního života aby si tím vytvářeli druh nové karmy, která člověku pomůže, aby zůstal věrný až do konce.“

Zakončil tím, že řekl:“Lidé si užívají vlnu milosti, která je přivedla k duchovnímu životu, ale bez dalšího investování duchovní energie se milost ztrácí. Magnetismus světa je přitahuje zpět a jsou zpátky tam, odkud začali. Tajemství celoživotního závazku je pokračovat v úsilí bez ohledu na výsledek.“

Tak, přátelé, tady je pár „investičních tipů“ na příští rok jak maximalizovat duchovní růst:

Podívejte se, která oblast ve vašem životě by mohla využít novou, dynamickou energii.

Staly se vaše meditace jednotvárné nebo mechanické? Pokuste se změnit rozvrh nebo místo, kde meditujete tak, abyste se dostali z nudné rutiny. Vyberte si skupinu, která medituje každý týden a přidejte ji do vašeho rozvrhu. 

Stalo se z praxe meditačních praktik „automatické řízení“? Promluvte si s duchovním poradcem, podívejte se na instruktážní video, přečtěte si znovu text o technice, abyste se ujistili, že ji děláte správně. Oživte techniky novou energií a pozorností. 

Znovu si vybudujte nový vztah k Bohu tím, že Ho zahrnete co nejvíce do vašich myšlenek, do vašich problémů, činností i vašich radostí. Dovolte Mu, aby byl vaší první myšlenkou při probuzení a vaší poslední myšlenkou před usnutím. 

Stala se tvoje služba nevýrazná? Přines si soustředění probuzené v ranní meditaci 
do denních aktivit. Potom bude tvoje vědomí celý den naplněno dynamickou energií, kterou můžeš potom zaměřit opět na večerní meditaci. 

Všechny tyto „investice“ obnoví vaši duchovní karmu a vyplatí vysoké dividendy, které vám umožní hledat Boha s radostí a oddaností během života. A nakonec nejlepší tip ze všech 
od Jóganandy: 

„Dnes budu kypřit zahradu života novým tvůrčím úsilím. A do ní zaseji semínka moudrosti, zdraví, prosperity a štěstí. Budu je zalévat sebedůvěrou a vírou a budu čekat na Božství až mi dá spravedlivou sklizeň.“ 
„I kdybych nesklidil úrodu, budu vděčný z uspokojení, že jsem udělal to nejlepší, co jsem uměl, budu Bohu děkovat za to, že mám možnost se znovu a znovu o to pokoušet až do té doby, kdy se mi to s Jeho pomocí podaří.“ 

Kéž váš život v příštím roce naplní bohatství Božího požehnání, i v letech dalších.

Najasvámí Devi

z blogu 3.1.2020 přeložila L,M.


Labuti pirka