Zůstat mlady Zůstat mladý

Zůstat mlady


Najasvámí Devi

Jaké jsou některé vlastnosti mládí? Jiskra v oku? Živý krok? Nadšení pro život? Smích, který lehce vytryskne ze srdce? Fyzické účinky stárnutí jsou nevyhnutelné s přibývajícími roky, ale náš duch jimi nemusí být dotčen.

Jednou Svámí Krijánanda navštívil nového doktora, který si starostlivě prohlížel jeho objemnou zdravotní složku. Vlídně se zeptal: „Co vaše zdraví, pane?“ „Výborné!“ odpověděl Svámidží doktorovi, lehce vyvedenému z míry. Tak to viděl, protože neztotožňoval sám sebe s tělem, ale s proudem božské energie. Koneckonců mládí je stav mysli, přístup k životu, a má málo společného s věkem těla.

Začíná udržováním otevřené mysli k novým myšlenkám a přístupem jak dělat věci. Paramhansa Jógananda napsal:“Lidé upadají do zvyků myšlení, vědí, jak by věci měly být. Ztotožňují štěstí se stálostí místo s přijetím věcí, tak jak přirozeně plynou. Časem se z nich stává, jak já to nazývám 'psychologická starožitnost', s ničím nechtějí hýbat, nic nechtějí měnit nebo dokonce zlepšovat.

Proč zůstáváme vězet ve starých kolejích? Protože to vyžaduje méně energie než rozšiřovat naše mysli směrem k novému a nevyzkoušenému. Buďte ostražití ke sklonu být uzamčený do pevných vzorců. Čím více máme otevřenou mysl, tím víc čerstvé energie se dostane do našeho vědomí.

Udržujte si otevřené srdce ke každému. Nedávejte lidi do mentálních škatulek tím, že odmítnete o nich přemýšlet, „On byl vždycky takový.“ Nakonec se takovými představami sami chytíte do pasti. Každá osoba je jedinečný výtvor Boha. Když dokonce ani jedna sněhová vločka není stejná, považte jak nekonečně různorodá ve srovnání s tím je lidská rasa.

Neodsuzujte, ale přijměte každého takového, jaký je. Možná nesouhlasíme s jeho hlediskem nebo se nám dokonce nelíbí, ale mnohem radostnější je pohlížet na něj jako na dítě Boha, které hraje svoji roli v životním dramatu. Čím více je vaše srdce otevřené všem, tím více cítíte živost, která vás udrží plné energie a radosti.

Ochotné ruce a nohy jsou další klíč jak zůstat mladý. Pokuste se udělat cokoliv co se po vás žádá s pozitivním nadšením a ne zhroucením do myšlenky: „Jsem příliš unavený“ nebo „Už jsem toho udělal dost.“ Kdykoliv jsem se protlačila únavou k tomu, udělat to co je třeba, objevila jsem skrytý rezervoár energie. Čím víc jsem čerpala z této nevyužité rezervy, tím víc jsem se cítila oživená a osvěžená. Časem jsem si uvědomila, že tato zásoba je neomezená a vždy přístupná když řekneme „Ano!“ za všech okolností. Nikdy se nedostaneme až na dno, protože tento rezervoár je zásobován nekonečným zdrojem kosmické energie.

A konečně a to nejdůležitější, zůstaneme mladí, když máme silný vnitřní život. Měj rád Boha, medituj o Něm denně.

Takže měj otevřenou mysl, otevřené srdce a ochotné ruce, medituj. A konečně, proč vlastně chceme zůstat mladí? Protože potom vnímáme naši jednotu se stále mladým a stále blaženým duchem Boha.

Malé dítě Božské matky, Najasvámí Devi.

Celý text na www.jyotishanddevi.org   přeložila L.M.          Staying young 9.5.2019
převzato z http://www.ananda-cr.cz/inspirace-6-6-1.html


Labuti pirka