Kontrolovat nekontrolovatelné Kontrolovat

Kontrolovat nekontrolovatelné

Přítel z Indie napsal: „Jsme zvyklí řešit problémy v našich životech. Pak jednoho krásného dne jsme konfrontováni s problémem, se kterým skutečně nemůžeme nic dělat. V takové chvíli můžeme prosit a přenechat to Bohu. Ale 'přenechat to Bohu' cítíme spíše jako bezmoc. Jak bychom mohli proměnit 'přenechat to Bohu' z negativního pocitu do pozitivního?“

V dobách, jako je tato, během globální pandemie a s ní spojeným strachem a úzkostí je snadné cítit se bezmocní. Třebaže my sami tím nejsme přímo zasaženi naše srdce touží být nápomocná druhým. Je to moudrost nebo nezodpovědnost, která nás nutí 'přenechat to Bohu'? 

Možná je to obojí, záleží na našem stavu vědomí. Můžeme doopravdy všechno nabídnout Božskému, jen když jsme dosáhli hluboké úrovně nelpění a víry. Jinak nabízíme věci závisle s nadějí, že On nám pomůže k dosažení našich cílů a přání. Skutečně přenechat Mu všechno vyžaduje úroveň uvědomění, kdy jsme si vědomi, že existuje jen Bůh, že on píše scénář, je producent a jediný herec v celém dramatu života. 

Jestliže ještě nejsme na této úrovni vědomí, pak nám mistři radí ne prostě 'přenechat to Bohu', ale spolupracovat s Ním. Mistrova nejvyšší prosba je dokonalé vedení:
Já budu uvažovat, já budu chtít, já budu jednat, ale Ty veď můj rozum, moji vůli, moji činnost správnou cesto ve všem.“  

I když se snažíme 'přenechat to Bohu', chybujeme, když Ho žádáme, aby zařídil okolnosti: pomohl nám uspět v práci, uzdravit naše příbuzné, nebo splnit přání ohledně (doplň si sám). Co v životě přichází je z velké části karmické, výsledek našeho minulého chování. To je způsob vesmíru, jak nás naučit lekce. Požadovat, aby zkouška byla odebrána nebo dokonce byla lehčí je chybné přemýšlení. Míst toho, bychom měli prosit o sílu, vnitřní vedení a správné postoje. S nimi můžeme projít našimi karmickými zkouškami  a udělat změny, které jsou třeba. Boží podpora je tu vždy, aby nám pomohla růst, ale zřídkakdy, aby odstranila zkoušku. 

Svámí Krijánanda často radil mně a Devi, abychom nezasahovali do lidské učební křivky, abychom neřešili jejich problémy místo nich. Jednou za námi přišel mladý muž s nákladným obchodním návrhem a už už jsme mu chtěli poradit, ať to nedělá. Svámidží řekl: „Vy možná víte, že tento návrhu nebude fungovat, ale on to neví. Když ho zastavíte, jak se to naučí?“ My jsme se také naučili dobrou lekci. V tom obchodu neuspěl, ale někdo jiný se chopil tohoto nápadu a měl s ním velký úspěch, což by se nestalo, kdybychom ho zastavili. 

Je důležité rozlišovat mezi tím, co můžeme kontrolovat a co nemůžeme. Nemůžeme kontrolovat karmu, zvláště někoho jiného. Nemůžeme kontrolovat světovou pandemii nebo do toho zatažené politiky nebo ekonomické důsledky. Ty všechny jsou následkem lidského bytí, které není v souladu s vesmírným zákonem. Tyto věci opravdu musíme „přenechat Bohu“.  

 Nicméně máme schopnost kontrolovat naše vlastní myšlenky a reakce. Můžeme si vybrat buď rychlou opravu a rychle se problému zbavit nebo místo toho se poohlédnout po duchovním řešení s dlouhotrvajícím účinkem, které jde ke kořenu příčiny naší karmické zkoušky: naše postoje, naše reakce, naše sladění.
Jak napsal Paramhansa Jógananda : „Když hrozí, že vám něco ublíží, nezaduste vaši mentální tvůrčí sílu strachem. Místo toho použijte strach jako pobídku k nalezení praktického řešení a vyhnout se tak nebezpečí.“ 

V jeho milosti, Najasvámí Jyotish.
https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/blog/
Přeložila L. Majznerová, www.ananda-cr.cz 


Labuti pirka