Překážky a příležitosti

Překážky a příležitosti

DEVI  NOVAK

Před nedávnem se náš přítel zeptal: „Jak mohu posílit svou sádhanu přes všechna rozptylování   související s tím, že jsem hlavou rodiny?“. Pro nalezení odpovědi se obraťme k moudrosti staré Indie. Védy popisují 4 etapy života: 1) svobodný student, 2) hlava rodiny, 3) člověk, který se částečně stáhne ze vztahů vnějšího světa a předá většinu svých závazků druhým, 4) sanjásin, neboli ten, který se zřekl světa, zanechal všech vazeb, které ho pojí ke světu, aby se vydal hledat jen Boha. 

Každá z těchto etap se opírá o sílu a moudrost získané v předchozích stupních, každá má své výzvy, stejně jako příležitosti. V životě jsem si prošla prvními třemi etapami a nyní, jako Najasvámí, začínám tu čtvrtou. V každé z nich se moje sádhana, služba a vztah k Bohu, měnily. Porozumíme-li příležitostem, které se ve skutečnosti skrývají v jednotlivých etapách, uvidíme, jak duchovní růst pokračuje v průběhu našeho života. 

Než jsme se s Jyotishem vzali, šest let jsem žila životem svobodné oddané stoupenkyně v Anandě. Byl to život duchovního soustředění a jednoduchosti, pouze s málem vnějších závazků. Byla jsem schopna zavázat se k dlouhým hodinám každodenní meditace a sloužit kdykoli a kdekoli to bylo potřeba. 

Po svatbě a zejména poté, co se nám narodil syn, jsem se musela vyrovnat se skutečností, že má schopnost meditovat a sloužit již nebyla výhradně pod mou kontrolou. Závazky k péči 
o druhé dostaly přednost před mými potřebami. Po období určitého odporu z mé strany jsem začala doceňovat tu obrovskou příležitost ke zbavení se ega, která zde přede mnou ležela. 

Uvědomila jsem si, že když odevzdám každý okamžik Bohu, začnu cítit Jeho přítomnost novými způsoby. Pokud si zachovám myšlenku, že jednám jako Jeho nástroj služby své rodině, můj vztah s Ním se prohloubí a stane se více důvěrným. Zkrátka, mne samotné, té která by překážela, bylo méně, a mé meditace se prohloubily. 

Naše drahá přítelkyně, Haripriya, byla přímou žačkou indické světice Anandamayi Ma. Po mnoha letech, které prožila v ášrámu, řekla Ma Haripě, že pro naplnění její karmy je potřeba, aby se vdala. Když protestovala, Ma jí řekla: „Je lepší žít ve světě a toužit po ášrámu, než žít v ášramu a toužit po světě.“

Takže, můj příteli, který jsi položil otázku, a ty, čtenáři, nečekej, že tvá duchovní cesta bude stále stejná, když budeš procházet jednotlivými etapami života. Definujeme-li sádhanu jako náš celkový vztah k Bohu, spíše než pouhý čas strávený meditací, pak uvidíme, že On má pro nás na každém kroku cesty konkrétní lekci, kterou nás chce naučit. Neodsouvej jako hlava rodiny osobní pouta, ale ani na nich neulpívej. Hraj svou roli v Božím snu, ale nikdy nezapomeň, že jedinou skutečností je Jeho věčná přítomnost skrytá ve všech životních zkušenostech. 

V božském přátelství  Najasvámí Devi

www.jyotishanddevi.org   1.5.2014 z blogu přeložila L.M.


Labuti pirka