Turista nebo poutník?

Turista nebo poutník?

DEVI NOVÁK

Nedávno jsme putovali společně s dalšími padesáti nadšenci, kteří cestovali do Itálie, aby se potěšili historií, uměním a zvláště její inspirací. Kamkoliv jsme šli, bylo tam tisíce dalších turistů, kteří obdivovali kulturní bohatství. Ale když jsem skupiny pozorovala, zjistila jsem, že se od nich něčím lišíme.

Tisíce se pohybovaly ve spěchu v muzeích, po historických místech a dokonce po místech posvátných, aniž by se příliš spojily s tím, co viděli. Naše skupina, v kontrastu s tím, dělala přestávky, vyhledávala místa vnitřního ticha a přijímala inspiraci. Snažili jsme se být, jak doporučoval Svámí Krijánanda „duchovními archeology“, nořícími se do pokladů skrytých pod povrchem.

Symbolem „mentality uspěchaných turistů“ byla pro mne návštěva Vatikánských muzeí v Římě, kde jsme byli s malou skupinou před lety. Místo bylo nacpáno lidmi, pokoušejícími se protlačit davem dopředu a v určité chvíli jsme slyšeli hlasité žuchnutí a hodně rozrušení.

Naše průvodkyně řekla: „Ach to je jeden z těch zájezdů 'Vidět Evropu za sedm dnů'. Jejich program je tak naplněný, že mají stěží čas se vyspat nebo najíst. Někdo z nich vždy omdlí.“

Jaký je smysl návštěv inspirujících míst takovým způsobem? Ale mnohem důležitější pro nás: Jaký je smysl žít naše životy takovým způsobem?Většina z nás jsme jako turisté, sotva si najdeme čas, abychom ocenili, co najdeme každý den. Pak život dospěje ke konci a ptáme se sami sebe, „Co jsem se opravdu naučil ze svých zkušeností?“

Když naše putování skončilo, rozhodla jsem se pokračovat a žít životem poutníka, který se snaží najít Boží přítomnost všude kolem sebe.

 Vy to můžete udělat také v každodenním životě: Když se ráno probudíte, můžete si pomyslet „Vynořuji se z Boží všudypřítomnosti. Ať zůstanu v Jeho radosti.“ Když meditujete, pomyslete si „Nyní vstupuji do vnitřního chrámu Božího kontaktu. Ať je tento čas posvátný“, když jdete do práce, pomyslete si, „Nyní mám příležitost vidět Boha ve všem a dělat Boží službu pomoci druhým.“ A když jdete večer spát, pomyslete si, „Děkuji ti Pane, žes mi dal tento krásný den, abych pobýval v Tvé přítomnosti.“

Ať jsou vaše každodenní putování naplněna rozšiřující se radostí a úžasem.

S láskou Devi.

Celý text na www.jyotishanddevi.org Tourist or Pilgrim 15.11.2013převzato z http://www.ananda-cr.cz/turista_nebo_poutnik-11-71-1.html

Labuti pirka