Duchovní vztahy Duchovní vztahy

Duchovní vztahy

Jógananda Paramhansa

 

    Kniha byla vydána v roce 2017 jako třetí díl trilogie Moudrost Joganandy v nakladatelství Fontana

 

     Autor bestselleru Životopis jogína a jeden z nejoblíbenějších duchovních učitelů dvacátého století  nabízí v této knize inspiraci a praktické rady k tématům, jako jsou: přátelství: šíření soucitu a rozšiřování hranic vaší lásky; léčení špatných návyků ohrožujících pravé přátelství; výběr správného partnera a schopnost vybudovat trvalé manželství; problémy ve vztazích a jak je řešit; Boží plán spojující rodiče a děti; univerzální láska na pozadí vašich vztahů.


     Není mnoho lidí, kteří vnímají druhé lidské bytosti s takovou laskavostí, soucitem, humorem a vhledem jako Paramhansa Jógánanda. Pomocí humorného i realistického popisu lidských slabostí nám Jógánanda představuje nejvyšší potenciál dřímající v každém člověku a nabízí praktické, někdy až překvapivé kroky, jak v sobě tento potenciál probudit. V těchto článcích, napsaných v letech 1920–1930, je patrný Jógánandův nadčasový pohled na lidstvo i jeho hluboká moudrost.

 

Miniochutnávka z knihy:

 

Božský účel přátelství

 

   Přátelství je univerzální duchovní přitažlivost, která spojuje duše poutem božské lásky. Duch byl na počátku Jedno. Působením  zákona duality se rozdvojil na pozitivní a negativní část. Působením zákona nekonečna se poté rozštěpil v mnohost. A nyní se Jedno v mnohém snaží tuto mnohost sjednotit. Snaha Ducha sjednotit mnoho duší v Jedno se manifestuje skrze naše emoce , inteligenci a intuici a výrazem této snahy je přátelství.

 

Moudrost v přátelství

 

   Některé duše se už na první pohled stanou naší vlastní duší. Jiné, ač se s nimi často setkáváme, nám zůstanou navždy neznámé. A přesto nám paní Moudrost šeptá: "Miluj neznámé, stejně jako miluješ své, neboť to je láska, jíž milují nebesa."

 

Přátelský instinkt

 

Boží snaha sjednotit svárem rozdělené lidstvo se projevuje ve vašem srdci jako instinkt přátelství.

Vynaložte veškeré úsilí, abyste objevili přátelé z minulých inkarnací. Vodítkem k jejich rozpoznání mohou být fyzické, mentální a duchovní kvality, které jsou vám povědomé. Neuvažujte nad materiálním či duchovním přínosem a zdokonalujte svá přátelství započatá v předchozích inkarnacích do podoby  božského přátelství.

Když v chrámu vašeho srdce zavládne božské přátelství , splyne vaše duše s obrovskou Duší kosmickou, ponechávajíc  za sebou všechny omezující vazby, jež ji oddělovaly od všeho živého a neživého stvoření Božího.

 Labuti pirka