Tajemství trvalého štěstí Tajemství trvalého štěstí

Tajemství trvalého štěstí

 

Paramhansa  Jógananda 

 Moudrost Jóganandy část I. 

     Dojít ke štěstí je mnohem snazší než si myslíte - pokud jej hledáte na tom správném místě říká Paramhansa  Jógananda jeden z nejvýznamnějších duchovních učitelů 20. století a autor Autobiografie jógina ve  třídílné publikaci , která čerpá z jeho článků a souborů, které sepsal během prvních let pobytu ve Spojených státech. Kniha byla vydána roku  2016 nakladatelstvím Fontána.

-  Nejdůležitější podmínkou pro dosažení trvalého štěstí je duševní vyrovnanost. Neustále spočívejte tiše v Já, ve svém nitru. Tak jako se hrad z písku na břehu rozplyne po doteku mořských vln, tak i neklidná mysl, jíž se nedostává pevné vůle a vytrvalosti, podléhá tlaku vlnobití proměnlivých životních okolností. 

Avšak diamant si uchovává svou sílu a čistotu navzdory všem vlnám, které se rozbíjejí o jeho povrch. Podobně i niterně vyrovnaný člověk, jehož vědomí zprůzračnělo působením vnitřního ticha, zůstává nepohnutý i za bouří těžkých životních zkoušek.“

- Vlastnit hmotné bohatství, avšak postrádat vnitřní mír, je jako zemřít žízní při koupání v jezeře. Je-li třeba se vyhýbat hmotné chudobě, pak duchovní chudobu je nutné přímo zavrhnout! Právě duchovní, nikoliv hmotná chudoba je zdrojem veškerého lidského utrpení.

- Materialistický vědec využívá přírodních sil k tomu, aby učinil prostředí pro člověka lepším a příjemnějším. Duchovní vědec využívá svých duševních sil, aby jeho duše dospěla k poznání. Duševní síla ukazuje člověku cestu k vnitřnímu štěstí, které v něm vytváří odolnost vůči vnější nepřízni. Který z těchto dvou vědců podle vás lidstvu prokazuje větší službu?

- Tichý úsměve, projev se skrze mou duši! Dovol mé duši, aby se usmívala skrze mé srdce, a mému srdci, aby se usmívalo skrze oči! O kníže úsměvů, usedni na trůn pod baldachýn mé tváře a já budu na oplátku chránit své křehké Já v hradu své upřímnosti, aby tě nedokázal zahubit žádný vzpurný výpad přetvářky. Učiň ze mne milionáře úsměvů, abych mohl tvé úsměvy plnými hrstmi rozdávat všem ztrápeným srdcím.

- Zapálím svíce úsměvů v hrudi všech, z nichž vyprchala radost.Temnota v srdcích mých bratrů a sester bude nucena prchnout před nepolevujícím jasem mé dobré nálady.

Názvy dalších dílů této publikace jsou Karma a reinkarnace a Duchovní vztahy, byly rovněž vydány koncem roku 2016 v nakladatelství Fontána a distribuovány jsou převážně přes internet.Labuti pirka