Jeskyně předků Jeskyně předků

Jeskyně předků

Lobsag RampaKnihu dědiců tibetského lámy T.Lobsang Rampy vydalo v roce 1995 nakladatelství Trigon Praha.

Kniha je plodem dlouhého života, výcviku ve velkých tibetských lámaseriích i výsledkem sil, získaných věrným dodržováním Zákonů, vibrací jednotlivých  orgánů, pozorování aury nebo hypnozy

Upozorňuje, že mnoho lidí upadá do osidel pověr.  Zákony života jsou prosté a nemusíme utíkat do mystických kultů nebo pseudonáboženství, protože žádné náboženství nevlastní  klíče k nebesům . Nad vchodem do tibetských lamasérií je  psáno "Tisíc mnichů - tisíc náboženství" Lobsang jako chlapec zde prochází výcvikem   nejenom u  svého mistra lámy Mingiur Tundrup, dostává se i do věštírny, jeskyň, Potaly, setkává se s tibetskými lékaři, popisuje  tibetské knihy...Labuti pirka